ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev februar 2021

Informasjon fra Valgdirektoratet februar 2021

Her får du siste nytt om stort og smått i årets valggjennomføring fra Valgdirektoratet.

Valgkonferansen

Den annonserte Valgkonferansen 10. februar kan dessverre ikke avholdes som planlagt.

På grunn av restriksjonene knyttet til pandemien kan ikke Valgdirektoratet utføre alle nødvendige forberedelsene for å gjennomføre arrangementet.

Veiledningen og opplæringen som var planlagt for konferansen blir gjort tilgjengelig gjennom et webinar i opptak med veiledningspakke som publiseres den 10. februar. Her får du blant annet viktig faglig veiledning, nyttige påminnelser og opplæringsfilmer.

Det er ingen påmelding til webinaret.

Når vi publiserer veiledningspakken sender vi også en melding til alle kontaktpersoner med delegert fullmakt i valggjennomføringen i din kommune eller fylkeskommune. Vi anbefaler at du som jobber med valg tar deg tid til å gå gjennom innholdet i pakken. Den inneholder det mest sentrale du trenger å vite i den fasen av valggjennomføring som vi er i nå.

Vi minner også om at du alltid kan finne informasjon og svar på dine spørsmål her på Valgmedarbeiderportalen.

Manntall og kretsinformasjon oppdateres i EVA

I begynnelsen av februar gjør Valgdirektoratet følgende arbeid i EVA:

  • Slette eksisterende manntall, og importere nytt manntallsutkast.
  • Oppdatere kretsinformasjon i EVA etter mottatte filer fra Skatteetaten:
  1. Kretser som er fjernet skal slettes
  2. Kretser som er renummerert må redigeres
  3. Kretser som har nytt navn må endres
  4. Nye kretser må registreres

Dette arbeidet gjøres månedlig frem til og med juni.

Veileder for tilgjengelighet

Valgdirektoratet har utarbeidet en veileder for tilgjengelighet som vi ønsker at dere bruker som grunnlag for deres plassering av valglokaler. Veilederen inneholder en sjekkliste som dere kan bruke når dere skal gå gjennom tilgjengeligheten til de enkelte valglokalene. Den er også nyttig å bruke for å vurdere eventuelle tiltak for å bedre tilgjengeligheten og oppfølging av disse. Veilederen blir gjort tilgjengelig på valgmedarbeiderportalen fredag 5. februar.

Bestilling av valgmateriell

Fredag 5. februar sender Valgdirektoratet ut et bestillingsskjema for valgmateriell til postmottaket til kommunene og til de som er oppført med delegert fullmakt. Sammen med bestillingsskjemaet får dere informasjon om valgmateriellet og en oversikt over hvor mye dere bestilte i 2019 som dere kan bruke som grunnlag for årets bestilling.

Frist for innsending av bestillingsskjema: 28. februar.

Bestilling av valgutstyr

Kommunene bør begynne å planlegge sine forhåndsstemme- og valglokaler. I tillegg til tilgjengelighet ved valg og universell utforming av valglokalene, bør dere få oversikt over valgutstyret som skal benyttes i lokalene. Dersom dere har behov for ytterligere valgutstyr, som valgurner, valgavlukker og lignende, kan du finne dette på valgutstyr.no.

Bestillingsfrist: 26. februar kl. 16.00

For mer informasjon om krav til universell utforming i valglokalene, se kapittel 10.3 i valghåndboka.

Kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag

15. februar kunngjør Valgdirektoratet at fristen for innlevering av listeforslag er 31. mars 2021 kl. 12.00. Dette blir annonsert i landsdekkende nettaviser. I uke 6 legger vi ut versjoner av kunngjøringen som kommunen kan bruke til annonsering lokalt. Dette kommer vi også til å gjøre med øvrige kunngjøringer frem mot valget.

Avrop på rammeavtale for skannere og skanningtjenester

Valgdirektoratet har inngått rammeavtaler med leverandører av skannere og skanningtjenester, som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på.

Du finner mer informasjon om avtalen her på Valgmedarbeiderportalen.

Fristen for avrop er 1. april.

Avrop på rammeavtale for trykking av stemmesedler

Valgdirektoratet har inngått rammeavtaler med leverandør for trykking av stemmesedler som kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på.

Du finner mer informasjon om avtalen her på Valgmedarbeiderportalen.

Fristen for avrop er 1. april.

Tilskudd til informasjonstiltak fordelt

Valgdirektoratet har fordelt midlene i tilskuddsordningen for informasjonstiltak for høstens valg.

Det blir gitt støtte til blant annet lettleste webløsninger, kampanjer i sosiale medier, informasjonstiltak rettet mot innsatte i fengsler samt TV-programmer og valgaviser.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen og tiltakene som mottar tilskudd.

Viktige datoer i februar

15. februar: Kunngjøring om fristen for innlevering av listeforslag 31. mars. Kunngjøringen annonseres i nettaviser (landsdekkende).

26. februar: Frist for bestilling av valgutstyr på valgutstyr.no

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.