ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev høsten 2020

Ny valgmedarbeiderportal snart klar

Valgdirektoratet har i lang tid jobbet med en ny versjon av Valgmedarbeiderportalen. Lansering av den nye versjonen blir i månedsskiftet oktober/november, og vi sender ut informasjon om lanseringen når datoen er klar.

Portalen har fått et nytt og mer brukervennlig utseende. Oppbygning og innhold er i stor grad basert på tilbakemeldinger vi har fått gjennom evalueringer og brukergruppesamlinger. Portalen inneholder fortsatt både temasider for fasene i valggjennomføringen, brukerveiledning for EVA, ofte stilte spørsmål og ulike opplæringsressurser og veiledere.

I tillegg er det utviklet flere nye elementer og funksjoner som er nyttige for brukerne av portalen.

Ingen fysiske opplæringssamlinger

Det skal gjennomføres et digitalt opplæringstilbud for alle kommuner og fylkeskommuner. Den pågående pandemien gjør at vi ikke kan gjennomføre fysiske opplæringssamlinger, og dermed blir all opplæring gitt digitalt.

Opplæringstilbudet skal være et supplement til Valgmedarbeiderportalen som inneholder all informasjon du trenger for å gjennomføre valg. Opplæringen vil rette seg mer mot spesifikke elementer i de ulike fasene i valggjennomføringen.

Om kort tid blir det sendt ut brev med mer informasjon om opplæringstilbudet for stortingsvalget 2021.

Løsning for digitale listeforslag lansert

Valgdirektoratet lanserte 9. oktober en løsning som gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å opprette listeforslag elektronisk. De kan bruke denne løsningen alene eller i kombinasjon med fysisk innhenting av underskrifter.

Bakgrunnen for utviklingen av denne løsningen er at Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av Covid-19.

Selve innleveringen av listeforslag foregår som før. Det vil si at partiene laster ned listeforslaget med underskrifter fra løsningen og sender disse til det aktuelle fylkesvalgstyret.

Planlegg valget i lys av pandemien

Tidligere i høst sendte Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup brev til alle valgstyrene og fylkesvalgstyrene om gjennomføringen av valget neste år. Astrup ba kommunene tenke på hvordan valggjennomføringen dimensjoneres i lys av koronapandemien, blant annet med tanke på hvor store stemmekretsene skal være, om det skal være todagers valg og hvilke lokaler som kan være egnet. Det kan bli nødvendig med smitteverntiltak i lokalene og økt bemanning, og dette må det tas høyde for i planleggingen.

Det er nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe som innen utgangen av 2020 kommer med anbefalinger til smitteverntiltak slik at stortingsvalget 2021 kan gjennomføres på en smittevernforsvarlig måte.

Valgstyret/kommunestyret må ha en plan for hvordan valget skal gjennomføres dersom pandemien setter begrensninger eller krever tiltak, og sikre at budsjettet tar høyde for dette. Kommunen må være i stand til å gjennomføre valget på en måte som ivaretar anbefalingene fra arbeidsgruppen, og som er nødvendige ut i fra den lokale smittesituasjonen.

EVA Admin klargjøres

12. januar 2021 blir EVA admin tilgjengelig for dere. Vi er i innspurten med å klargjøre systemet til produksjon og gjennomføring av valget neste år. Viktige fokusområder frem mot produksjonssetting er å sikre støtte til stortingsvalg med 19 valgdistrikter, endringer som følge av moderniseringsprosjektet for folkeregisteret, kvalitets- og sikkerhetsarbeid, i tillegg til enkelte mindre endringer og forbedringer.

Vi ønsker dere en fortsatt god høst, og gleder oss til første milepæl for valget i 2021: lansering av ny valgmedarbeiderportal!

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.