ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev juli 2021

Her får du siste nytt og påminnelse om viktige frister i valggjennomføringen fra Valgdirektoratet.

Skjæringsdato for manntallet

30. juni er skjæringsdato for manntallet. Det vil si at velgere blir manntallsført i kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn. Utleggingsmanntallet skal ligge ute for offentlig ettersyn til og med valgdagen. Det er ikke lov å publisere utleggingsmanntallet på internett.

Utleggingsmanntallet tas ut fra EVA, enten kretsvis eller for hele kommunen. Kommunene bestemmer hvilken versjon som skal legges ut.

Se brukerveiledningen for informasjon om hvordan du tar ut utleggingsmanntallet fra EVA.

Nå er det mulig å tidligstemme

I perioden fra 1. juli til 9. august kan velgere som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen tidligstemme.

Du kan se hvordan tidligstemmer registreres i EVA i brukerveiledningen.

Valgmateriell

Hovedbestillingen for valgmateriell er nå distribuert og alle kommuner skal ha mottatt sitt valgmateriell. Det er mulig å etterbestille valgmateriell helt fram til valgdagen.

Ta kontakt med brukerstøtten dersom du ønsker å etterbestille.

Alt valgmateriellet, inkludert avkrysningsstemmesedler og blanke valgkort, finner dere her på portalen.

Test av digitale valgkort

Vi har sendt ut et testvalgkort slik at alle kommunene kan teste om skannerne de har fungerer på det digitale valgkortet. Eldre og enklere typer skannere vil ikke kunne lese strekkoden på digitale flater.

Testvalgkortet finner dere her på valgmedarbeiderportalen og selve testen kan dere gjennomføre ved å følge denne lenken

Sikkerhet

Ny Applocker konfigurasjon for EVA Admin er opprettet og kan lastes ned via valgmedarbeiderportalen. Du finner mer informasjon om Applocker i sikkerhetsveilederen som er publisert her på valgmedarbeiderportalen.

Valgdirektoratets monitoreringsverktøy (se Sikkerhetsveilederen punkt 5.1.15) blir i disse dager gjort tilgjengelig for nedlasting. Verktøyet heter Cybereason og fungerer som en sensor på datamaskiner som benytter EVA og skal loggføre handlinger som gjøres i denne. Dataene herfra kan blant annet brukes i undersøkelser knyttet til oppdagede avvik.

Teknisk informasjon til IT-personell i kommunen
Sensoren fra Cybereason har en «do no harm»-tilnærming, den er enkel å installere og påvirker ikke vertsmaskinen. Sensoren kjører i user-space på operativsystemet og skal derfor ikke kreve omstart etter installasjon, det er heller ingen risiko for blue screens slik det er for agenter som kjører i kernel space. Sensoren bruker minimalt med ressurser lokalt på maskinen, gjennomsnittlig forbruk av CPU-kraft ligger på 0,5 – 2%, mens minneforbruket er begrenset til et øvre nivå på 5% av maskinens minne.

Valgdirektoratet kommer tilbake med mer informasjon om hvordan kommune får tilgang til applikasjonen på Valgmedarbeiderportalen.

Prøvevalg i august

Det blir prøvevalg for kommuner som skanner og alle fylkeskommuner den 25. og 26. august.
Vi sender ut egen informasjon om prøvevalgene i august måned. Valgdirektoratet oppretter et eget miljø for prøvevalget og tar utgangspunkt i informasjon som ligger i EVA Admin.

Prøvevalget er en viktig test av egne rutiner og sikkerhet hos kommunene og fylkeskommunene, og vi oppfordrer derfor alle til å delta.

Filmer og grafiske elementer

Valgdirektoratet har laget flere informasjonsfilmer og illustrasjoner for valginformasjon til velgerne. Dette skal brukes på valg.no, sosiale medier, utendørsannonsering i utvalgte byer, nettaviser og andre digitale flater.

Materiellet som benyttes til valginformasjon til velgerne er tilgjengelig på valg.no sammen med de andre grafiske hjelpemidlene.

Kommuner og fylkeskommuner kan benytte materiellet i sine kanaler for å nå flest mulig velgere.

Veiledningsfilmer for kommuner og fylkeskommuner

Vi har publisert en rekke filmer til støtte for kommuner og fylkeskommuner i valggjennomføringen. Filmene tar for seg fasene fremover – stemmegivning, opptelling og resultat.

Her finner du filmene

Viktige datoer

  • 10. juli - endelig manntall blir gjort tilgjengelig i EVA
  • 12. juli - kunngjøring om utlegingsmanntall

 

God sommer!

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.