ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev juni 2021

Her får du siste nytt og påminnelse om viktige frister i valggjennomføringen fra Valgdirektoratet.

Valgkonferansen

Onsdag 9. juni kl. 10 – 11.30 arrangeres Valgkonferansen digitalt.

Tema for konferansen er stemmegivning, opptelling og resultat, samt regelverksendringer og hva som skjer fremover. Et gjennomgående tema er valg i pandemi, som følges opp etter konferansen 26. mai.

Invitasjon til Valgkonferansen ble sendt til de med delegert fullmakt for valggjennomføringen i kommunen/fylkeskommunen tidligere denne uken.

Konferansen legges ut i sin helhet her på Valgmedarbeiderportalen etter sending.

Veiledere til valg i pandemi

Valgdirektoratet er i gang med å utarbeide veiledere omkring praktisk valggjennomføring av valg i pandemi. Tema for veilederne er blant annet stemmegiving, utforming og organisering av valglokaler og ambulerende stemmegiving.

De fleste veilederne ferdigstilles og publiseres her på portalen innen utgangen av juni. De siste veilederne publiseres den første uka i august.

Godkjenning av grunnlagsdata

Frist for å godkjenne grunnlagsdata i EVA var 31. mai, og det meste av grunnlagsdataene er nå låst. Dere kan imidlertid fortsatt gjøre endringer på følgende områder helt fram til valgdagen:

 • skanning
 • forhåndsstemmesteder
 • valgstyre
 • stemmestyre

Godkjenning av listeforslag

Frist for å godkjenne eller forkaste listeforslag var 1. juni ved årets valg. Når listene er behandlet i valgstyret, må status settes i EVA. Et listeforslag kan enten være «godkjent», «forkastet» eller «trukket». Alle listeforslag må ha en status i EVA for at fylkeskommunen skal få ut et grunnlag til trykking av stemmesedler.

Trykking av stemmesedler og publisering av lister

Listeforslagene må godkjennes i EVA før trykkeriet kan hente ut datagrunnlag for trykking. Det er viktig å lese grundig korrektur, sjekke målform, kontrollere kandidater, partinavn m.m.

Meld fra til trykkeriet dersom et parti ønsker en annen målform enn den målformen kommunen har valgt, slik at partiet får den målformen som de ønsker.

Minner også om at godkjenning av listeforslag i EVA er nødvendig for at listene skal kunne publiseres på valg.no.

Treningsmiljø uten sertifikatkrav

Vi har laget en løsning for treningsmiljø uten bruk av sertifikat. Treningsmiljøet uten sertifikatkrav kan være nyttig ved opplæring av valgmedarbeidere som ikke fysisk kan være tilstede hos kommunen. Det er samme treningsmiljø som dere allerede har tilgang til, men med to ulike innganger. For å kunne bruke den nye inngangen til miljøet må man befinne seg i et nordisk land og brukernavn/passord må benyttes.

Brukernavn og passord bestilles via kontaktskjemaet her på Valgmedarbeiderportalen.

Her kan du lese mer om treningsmiljøet.

EVA Skanning

Ny testversjon av EVA skanning er tilgjengelig via EVA Oppgrader. Vi anbefaler at dere oppgraderer for å få det så likt som mulig slik det blir under valget.

Endelig versjon av EVA skanning blir tilgjengelig medio juni.

Prøvevalg

Onsdag 16. juni er det prøvevalg med manuell opptelling for alle kommuner. Vi oppfordrer alle kommuner til å delta og benytte prøvevalget som en test av valggjennomføringen. Dette er en god mulighet for å teste planer og rutiner i forbindelse med valget og øve på hvordan dette gjøres opp mot EVA.

Prøvevalgene foregår fra klokken 09.00 – 15.00. For kommuner som benytter maskinell opptelling blir det et eget prøvevalg 25. august, og for fylkeskommunene blir det 26. august.

Direktoratet sender ut informasjon om prøvevalgene på e-post til de med delegert fullmakt i kommunen/fylkeskommunen og de som er registrert med rollen «valgansvarlig» i EVA. I tillegg legges informasjonen på Valgmedarbeiderportalen. Der får du all informasjon du trenger om prøvevalget, blant annet lenke til prøvevalgmiljøet i EVA som dere skal jobbe i, samt oppgavehefte med oppgavene dere skal løse.

Vi oppfordrer også kommuner som skanner til å delta på prøvevalget i juni, da alle kommuner skal telle den foreløpige tellingen manuelt.

Informasjonsbrosjyre og øvrig valgmateriell

Alle kommunene skal nå ha fått informasjon om hvordan de bestiller informasjonsbrosjyrer til velgere på forskjellige språk. Vi minner om at fristen for å bestille dette er fredag 11. juni, og ber alle om å gjøre dette så raskt som mulig.

De fleste kommunene har nå mottatt øvrig valgmateriell fra Valgdirektoratet. Dersom du har spørsmål knyttet til valgmateriellet, eller du ønsker å etterbestille, ta kontakt med vår brukerstøtte via kontaktskjemaet her på Valgmedarbeiderportalen.

Digitale valgkort

Designet av det digitale valgkortet er nå ferdig og er tilgjengelig her på Valgmedarbeiderportalen.

Valgdirektoratet har gjennomført en vellykket test av skanning av valgkortet med følgende skannere:

 • Zebra tech model: DS2208
 • Datalogic Heron model: HD3130
 • Zebex model: Z-3100

Alle er testet med skanning av valgkort fra iPhone 11.

Vi sender ut et tilsvarende testvalgkort til kommunene slik at de kan gjennomføre test med egne skannere.

Ny valg.no - oppdater lenker

En ny versjon av valg.no ble publisert i midten av mai med ny forside og meny som skal gi brukerne av nettstedet bedre oversikt over tilgjengelig innhold.

Kommuner og fylkeskommuner som har lenket til innhold på valg.no på egne nettsider bør sjekke at disse lenkene fortsatt fungerer og eventuelt oppdatere disse.

Ved lansering av ny versjon var valg.no tilgjengelig på bokmål. Vi jobber med å gjøre hele nettsiden tilgjengelig også på nynorsk og engelsk. Velgerinformasjon om høstens valg er allerede oversatt og tilgjengelig på nynorsk og engelsk.

I løpet av et par uker er hele nettsiden tilgjengelig på nynorsk og engelsk.

Oppdateringer i Valgmedarbeiderportalen

Her er en samling av viktige oppdateringer i Valgmedarbeiderportalen:

 • E-læringskurs har blitt oppdatert og publisert.

Merk at e-læringskursene gir en overordnet innføring i rutiner for mottak av stemmegivninger i forskjellige situasjoner. De beskriver ikke mottak av stemmer i en pandemisituasjon. Her finner du E-læringskursene

Viktige datoer i juni

 • 5. juni – frist for å bestille Buypasskort for valgansvarlige (bestillingsperiode 2)
 • 9. juni – Valgkonferansen
 • 9. juni – frist for å bestille Buypasskort for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 2)
 • 16. juni – prøvevalg 1
 • 30. juni – skjæringsdato for manntallet
 • 30. juni – Valgdirektoratet kunngjør tidligstemmegivning
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.