ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev mai 2021

Her får du siste nytt og påminnelse om viktige frister i valggjennomføringen fra Valgdirektoratet.

Midlertidige lovendringer knyttet til covid-19-pandemien og konsekvenser for valggjennomføringen

De midlertidige lovendringene for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 ble sanksjonert i statsråd 23. april og trådte i kraft umiddelbart.

Valgdirektoratet har utarbeidet informasjon og veiledning om hvordan kommunene skal forholde seg til dette.

Veiledningen finner du på samlesiden for pandemien her på portalen

Frist listeforslag

1. juni er fristen for behandling av listeforslag. Samme dag skal også godkjente listeforslag gjøres tilgjengelig for gjennomsyn. Vi ber derfor om at fylkeskommunene legger godkjente listeforslag inn i EVA senest 1. juni, slik vi kan gjøre disse tilgjengelig på valg.no. Det er stor etterspørsel fra publikum og media på listene, og vi ønsker å gjøre disse tilgjengelige så raskt som mulig etter fristens utløp.

Digitale valgkort

Vi er i sluttfasen med å ferdigstille design av digitale valgkort. I første halvdel av mai ferdigstiller og tester vi betaversjonen av løsningen. Etter gjennomført test publiserer vi informasjon om de digitale valgkortene og løsningen for utsendelse. Frem til da anbefaler vi å lese artikkelen om digitale valgkort her på valgmedarbeiderportalen med informasjonen som allerede er klar.

Utsendelse av valgmateriell

Utsendelse av valgmateriell starter denne uka, og skal være framme hos kommunene i god tid før tidligstemmeperioden starter. Deler av valgmateriellet har i år fått nytt design, og noe endringer i innhold.

Alt valgmateriellet legges ut i digitale eksemplarer her på valgmedarbeiderportalen:

Se valgmateriellet for 2021.

Selv om vi har tatt høyde for ekstra bestillinger av avkrysningsstemmesedler med punktskrift i forbindelse med årets valg, har de samlede bestillingene fra kommunene oversteget opplaget fra trykkeriet. Noen kommuner kommer derfor til å få en ekstra sending med stemmesedler i midten av juli.

Vi minner også om at dere må bestille nye punktskriftslapper til stemmeseddelkassettene. Disse kan bestilles fra Blindeforbundets trykkeri.

Stemmesedler til sametingsvalget

Det er Sametinget som er ansvarlig for trykking og utsendelse av stemmesedler til sametingsvalget. For at kommunene skal få et korrekt antall stemmesedler tilsendt ønsker Sametinget at alle kommuner angir hvor mange stemmesedler de har behov for.

Dette gjør dere via et eget skjema på Sametingets nettsider

Spørsmål om dette kan rettes til Sametinget.

Valglokaler.no

Valglokaler.no blir lansert før 1. juli med informasjon om hvor og når man kan forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. I tillegg utvides valglokaler.no i år med stemmesteder i utlandet og lanseres i forkant av forhåndsperioden utenriks 1. juli.

Grunnlaget for informasjonen som vises på valglokaler.no henter vi fra grunnlagsdataene kommunene legger inn i EVA.

Vi kommer også til å be kommunene om å bruke en egen løsning for å sende oss data som dere ikke kan legge inn i EVA. Dette gjelder åpningstider for forhåndsstemmelokaler og for eventuelle endringer av valglokaler som gjøres av dere i stemmegivningsperioden som følge av pandemien. Hvordan vi skal innhente denne informasjonen fra dere får dere mer informasjon om senere i mai.

Bestilling av informasjonsbrosjyrer

I begynnelsen av mai kan dere bestille årets informasjonsbrosjyrer til velgerne. Kommunene får tilsendt informasjon om dette på samme måte som ved bestilling av øvrig valgmateriell i februar. Som tidligere kommer disse i et utvalgt antall språk i tillegg til bokmål, nynorsk, samiske språk og engelsk. Språkvalgene er basert på antall tolkeoppdrag og landbakgrunn til nye statsborgere: arabisk, tigrinja (eritreisk), somalisk, persisk/farsi, tyrkisk, urdu, russisk, thailandsk og vietnamesisk.

Ny versjon av nettsiden valg.no

Valgdirektoratet har denne våren jobbet med å fornye nettsiden valg.no. Den nye versjonen blir lansert medio mai.

Målet med de nye nettsidene er at alle velgere på en enkel, lett tilgjengelig og forståelig måte skal få nødvendig informasjon om valg. Dette inkluderer informasjon om når, hvor og hvordan velgere kan bruke stemmeretten sin.

Andre interessenter, media og politiske partier har også behov for informasjon i forbindelse med gjennomføring av valg, og disse gruppene skal også enkelt finne informasjon de har behov for på nettstedet.

I den nye versjonen har vi laget en ny forside som ivaretar den viktigste informasjonen for velgere og en meny som ivaretar navigasjon til informasjon for andre målgrupper.

Ved lansering er nettstedet tilgjengelig på bokmål, men før sommeren skal hele valg.no også være tilgjengelig på nynorsk og engelsk.

Film om maskinell telling og mating av skanner

I området for opplæring og veiledning her på valgmedarbeiderportalen finner du nå en veiledningsfilm som viser deg hvordan du best planlegger og gjennomfører maskinell opptelling.

Se film om maskinell telling

Viktige datoer

  • 31. mai - frist for å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin
  • 1. juni - frist for fylkesvalgstyrets godkjenning av listeforslag
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.