ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev mars 2021

Her får du siste nytt og påminnelse om viktige frister i valggjennomføringen fra Valgdirektoratet.

Utsatt frist for bestilling av valgutstyr

Dersom dere har behov for valgutstyr, som valgurner, valgavlukker og lignende, kan dette kjøpes på valgutstyr.no. Bestilling må være lagt inn i nettbutikken innen 15. mars.

Skal dere gjøre endringer i stemmekretser?

Dersom kommunen gjør endringer i stemmekretser fra tidligere valg, må kommunen gi beskjed om dette til Kartverket innen 31. mars.

Les temaartikkelen for mer informasjon om endringer i stemmekretser.

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Smittevernveilederen er utarbeidet for å kunne samsvare med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder i hovedsak hvordan velgere i isolasjon og karantene skal stemme. Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget har behandlet forslagene. Veilederen vil da bli oppdatert.

Oppsummering av innholdet i veilederen:

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Mer informasjon om forslag til midlertidige lovendringer og lenke til smittevernveilederen finner du på regjeringen.no

Smittevernveilederen er også publisert her på Valgmedarbeiderportalen.

Valgdirektoratet følger opp smittevernveilederen og de foreslåtte lovendringene med opplæring og veiledning. Vi informerer når dette publiseres.

Første gang du jobber med valg, eller trenger du en oppfriskning?

Valgdirektoratet vil gjerne høre fra medarbeidere som tidligere ikke har jobbet med valg, eller som en ønsker en oppfriskning i det grunnleggende av valggjennomføringen.

For å gi deg tilpasset veiledning og oppfølging trenger vi kontaktinformasjon, hvilken kommune eller fylkeskommune du jobber i og hva du eventuelt lurer på.

Her finner du registreringsskjema.

Husk også at du alltid kan finne informasjon og svar på spørsmålene dine her på Valgmedarbeiderportalen. I portalen finner du valgkalender med oversikt over de viktigste fristene, kontaktskjema for å komme i kontakt med brukerstøtten vår, og relevant informasjon om lov, rutiner og system.

Treningsmiljø for EVA er åpent

I treningsmiljøet kan dere øve på gjennomføring av valg i EVA Admin. Tilgangene dine i treningsmiljøet er lik de du har i produksjonsmiljøet og tilstanden i treningsmiljøet er lik produksjonsmiljøet på en gitt dato.

Her finner du mer informasjon om treningsmiljøet.

Sikkerhet og beredskap

Vi minner om viktigheten av arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, spesielt med tanke på valggjennomføring i pandemi.

Les mer på egen temaside for sikkerhet og beredskap og i sikkerhetsveilederen

Valghåndboken oppdateres

Valghåndboken er under oppdatering og revidert utgave vil bli publisert så snart arbeidet er ferdigstilt hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for håndboken.

Viktige datoer i mars

7. mars - Frist for å bestille Buypass ID for valgmedarbeidere i første bestillingsperiode

15. mars - Frist for bestilling av valgutstyr på valgutstyr.no

31. mars - Innlevering av listeforslag

31. mars - Registrering av opplysninger i Partiregisteret

31. mars - Frist for å melde kretsendringer til Kartverket

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.