ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev påske 2021

Her får du siste nytt og påminnelse om viktige frister i valggjennomføringen fra Valgdirektoratet.

Fristen for kretsendringer nærmer seg

Fristen for kommunene til å melde inn endringer i stemmekretser foran årets valg er 31. mars.

Situasjonen rundt pandemien og eventuelle lokale smitteutbrudd kan gjøre det særlig viktig å spre velgerne, både i tid og geografisk. Derfor bør det gjøres grundige vurderinger av stemmekretsene i år.

Les mer om kretsendringer på temasiden

Testversjon av EVA skanning snart tilgjengelig

Kommuner og fylkeskommuner som skal skanne stemmesedler ved årets valg får tilgang på en testversjon av EVA skanning 7. april. Da får dere også en veiledning for installasjon.

Dersom kommunen din har inngått avtale med leverandør av skanningtjenester, får den aktuelle leverandøren nødvendig informasjon for installasjon av EVA skanning.

Kommuner som velger å installere selv, må kontakte Valgdirektoratet for å få tilgang til å laste ned programvaren. Bruk kontaktskjemaet her på Valgmedarbeiderportalen.

Endelig versjon av EVA skanning kommer i midten av juni, og nærmere informasjon om dette kommer.

FILM: Forberedelser til bruk av EVA skanning

Endringer i valgloven

I februar ble det vedtatt følgende endringer i Valgloven:

  • Velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. Det er ikke lenger et krav at en stemmemottaker er med inn i valgavlukket.
  • Det er ikke lenger et krav om at valgkort fra forhåndsstemmegivningen skal sendes fra valgstyret til fylkesvalgstyret.
  • Det kan nå kreves fritak fra stortingsvalg ved å avgi skriftlig erklæring.

Du kan lese mer om disse endringene og andre regelverksendringer i denne artikkelen

Første gang du jobber med valg, eller trenger du en oppfriskning?

Valgdirektoratet minner om at vi gjerne vil høre fra medarbeidere som ikke tidligere har jobbet med valg, eller som ønsker en oppfriskning i det grunnleggende av valggjennomføringen.

Her finner du registreringsskjema.

Husk også at du alltid kan finne informasjon og svar på spørsmålene dine knyttet til valggjennomføringen her på Valgmedarbeiderportalen. I portalen finner du valgkalender med oversikt over de viktigste fristene, kontaktskjema for å komme i kontakt med brukerstøtten vår, og relevant informasjon om lover, forskrifter, rutiner og systemstøtten.

Evaluering av webinar og veiledningspakke

 

Valgdirektoratet vil gjerne ha tilbakemelding og evaluering av webinaret og veiledningspakken som ble publisert 10. februar. Alle med delegert fullmakt i kommuner og fylkeskommuner er invitert til å delta i evalueringen. Evalueringsskjema ble sendt ut tirsdag 23. mars.

Dette var første gang vi publiserte en slik veiledningspakke, og i juni kommer et nytt webinar, flere veiledningsfilmer og mer informasjon som skal støtte arbeidet med valg i kommunene og fylkeskommunene.

Tilbakemeldingene er viktige for direktoratets arbeid med fremtidig veilednings- og opplæringsmateriale. Vi håper derfor at så mange som mulig som benyttet seg av materialet tar seg tid til å svare.

Viktige datoer i april

1. april – frist for avrop på skannere og skanningstjenester

1. april – frist for avrop på trykking av stemmesedler

20. april – frist for tilbakekalling av listeforslag

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.