ORDLISTE

ORDLISTE

Nytt og nyttig om ny portal

Valgmedarbeiderportalen har fått flere nye funksjoner. Her får du en oversikt over innhold og bruk av den nye portalen.

 

Velg rolle

Det første du bør gjøre er å velge hvilken rolle du har. Det gjør du i toppmenyen øverst på siden. Dette bestemmer hvilket innhold du får se i portalen.

Det er to roller å velge mellom:

  • Valgmedarbeider fylkeskommune
  • Valgmedarbeider kommune

Nettleseren din husker hvilken rolle du har valgt neste gang du går inn på nettsiden.

Du kan når som helst bytte rolle og se innhold som er tilpasset den andre rollen.

Temasider

Temasidene utgjør hoveddelen av forsiden og består av informasjon om de ulike oppgavene i valggjennomføringen.

Sidene er gruppert etter de ulike fasene i valggjennomføringen, og visningen av temasider er tidsstyrt slik at relevante sider i aktuell periode vises på forsiden. Har man behov for informasjon fra andre faser velger man fase i tidsaksen over temasidene.

Legg merke til at fasene ikke følger en streng kronologi. Noen faser overlapper i tid, for eksempel "grunnlagsdata" og "listeforslag". Aktuell informasjon kan derfor ligge i en annen fase enn den som vises på forsiden.

Temasidene er organisert som huskelister, og i artiklene som beskriver arbeidsprosesser erstatter huskelistene flytskjemaene i den gamle portalen. I tilfeller hvor oppgavene innebærer bruk av EVA lenkes det direkte til brukerveiledningen fra punktet i huskelisten.

Nederst i temaartiklene er det lenket til relevant regelverk (lov, forskrift og valghåndbok) i en egen boks under huskelistene.

Ofte stilte spørsmål

Nede på forsiden er området for "ofte stilte spørsmål" plassert.

Spørsmålene i denne listen er hentet fra databasen over spørsmål som ble håndtert i brukerstøtten i 2017 og 2019. De hyppigst stilte spørsmålene i hver fase vil ligge på forsiden, og spørsmål som tilhører andre faser er tilgjengelige på en egen samleside.

Området for ofte stilte spørsmål oppdateres med nye aktuelle spørsmål som dukker opp underveis gjennom valgåret.

Forbedret søkefunksjon

Søkefunksjonen i portalen er oppgradert og resultatene fordeles på de ulike innholdstypene i portalen: temasider, brukerveiledning, ofte stilte spørsmål osv.

Mer innhold fra hovedmenyen

Hovedmenyen er plassert øverst til høyre på alle sider i portalen. Her har man blant annet tilgang til opplærings- og veiledningsmateriell som veiledere, opplæringsvideoer og e-læringer som kan dere kan bruke i opplæringen av deres egne valgmedarbeidere.

I tillegg er brukerveiledningen til EVA og valgkalender med oversikt over viktige datoer og frister tilgjengelig fra hovedmenyen.

Øvrig funksjonalitet

Kontaktskjema

Har man behov for å kontakte brukerstøtten i Valgdirektoratet gjøres dette via lenken "Kontakt oss" i bunnmenyen. Her blir man tatt gjennom et kontaktskjema som inneholder et stort antall vanlige spørsmål. Finner man ikke svar her kan man velge å sende en e-post. Det vil også være mulig å kontakte brukerstøtten på telefon.

Ordliste

Mange ord og uttrykk som benyttes i forbindelse med valg kan være vanskelige å forholde seg til for nye valgansvarlige. Vi har derfor laget en ordliste der de viktigste ordene er forklart. I de ulike artiklene på nettsiden er disse ordene understreket med svak rød farge. Ved å trykke på dem gjøres det oppslag i ordlisten.

Enklere skifte mellom ulike valghendelser

I portalen er informasjon knyttet til det kommende valget forhåndsvalgt. Man kan når som helst bytte til de andre valghendelsene ved hjelp av boksene som er plassert over søkefeltet på forsiden.

Driftsmeldinger

Skjer det noe som påvirker tilgangen til systemene våre gjennom valgåret, kan vi nå legge driftsmeldinger øverst på siden. Opplever man problemer med for eksempel pålogging til EVA kan det derfor være lurt å se på valgmedarbeiderportalen før man kontakter Valgdirektoratet.

Nyheter og abonnement

Interesserte kan melde seg på nyhetsbrevene fra Valgdirektoratet ved å registrere e-postadressen i et eget felt i bunnmenyen. Dette fungerer på samme måte som i den gamle portalen.

Opplasting av møtebøker og andre dokumenter

I forbindelse med valget i 2019 ble alle kommuner og fylkeskommuner bedt om å laste opp signerte versjoner av møtebøkene sine, som ble gjort tilgjengelige på valgresultat.no. Denne funksjonaliteten er videreført, men blir ikke aktuell før etter valget. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.