ORDLISTE

ORDLISTE

Oppdatert sikkerhetsveileder

Ny versjon av sikkerhetsveilederen er nå tilgjengelig.

Sikkerhetsveilederen er blant Valgdirektoratets viktigste verktøy for å nå målet om en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen.

I veilederen finner dere konkrete råd som gjør at dere kan få på plass gode tiltak og etablere rutiner knyttet til:

  • sikring av valgmateriell og IKT-utstyr som skal brukes i forbindelse med valggjennomføringen
  • sikring av lokaler og IKT-utstyr for maskinell opptelling av stemmesedler
  • sikkerhetstiltak for oppbevaring av IKT-utstyr som skal benyttes
  • sikring av opptellingslokaler der telling av stemmesedler skal foregå
  • sikring av valglokalet der stemmegiving utføres
  • sikker infrastruktur og bruk av EVA-applikasjonene

Veilederen er delt inn i kapitler som tar for seg fysisk sikring, organisasjon og mennesker, informasjonssikkerhet og ekstra tiltak ved bruk av EVA Skanning.

Her finner dere sikkerhetsveilederen

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.