ORDLISTE

ORDLISTE

Opptak fra valgkonferansen 9. juni

9. juni gjennomførte Valgdirektoratet en digital konferanse om temaene stemmegivning, opptelling og resultat.

Opptak fra konferansen er nå tilgjengelig her på Valgmedarbeiderportalen. Dere finner det på området for opplæring og veiledning.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.