ORDLISTE

ORDLISTE

Opptak fra webinar om valg i pandemi

26. mai gjennomførte Valgdirektoratet et webinar om valggjennomføring i pandemi. Både direktoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Folkehelseinstituttet bidro med innhold.

Opptak fra webinaret er nå klart og dere finner det på området for opplæring og veiledning her på portalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.