ORDLISTE

ORDLISTE

Orientering fra departementet

I denne filmen får du en orientering om saker som får betydning for valggjennomføringen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir en status på arbeidet på følgende tema:

  • Valggjennomføring i pandemi
  • Planlagte lov- og forskriftsendringer
  • Arbeid med ny valglov
  • Riksvalgstyrets rolle
  • Valgpåvirkning

Her kan du se filmen: Orientering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.