ORDLISTE

ORDLISTE

Prøvevalg 16. juni - manuell opptelling

Onsdag 16. juni kl. 09.00 - 15.00 arrangeres prøvevalg 1 for kommuner som teller manuelt.

Prøvevalget gir kommunene mulighet til å teste og øve på valggjennomføringen med manuell opptelling, samt benytte EVA i dette arbeidet. Dette er en god anledning til å trene på rutiner og prosedyrer, og til å se hvordan kommunens valggjennomføringen gjenspeiles i EVA. 

Tema i prøvevalget

  • Pålogging i EVA 
  • Kontroll av grunnlagsdata - at EVA er tilpasset den reelle valggjennomføringen i kommunen
  • Øve på å gjennomføre stemmegivnings- og opptellingsfaser
  • Rapportering av resultater til valgresultater.no

Ved prøvevalget benyttes et eget miljø i EVA som er kopiert fra reelle data lagt inn i det ordinære EVA-miljøet en uke før prøvevalget. Dette miljøet benyttes kun til prøvevalg, og stenges ned i ettertid.

Innlogging og oppgaver

Prøvevalget finner du her: https://provevalg-eva.valg.no

Oppgavesett finner du her: oppgavesett til prøvevalg 1 - manuell opptelling

Forberedelser til prøvevalget

I oppgavesettet blir kommunene bedt om å legge inn spesifikke antall stemmegivninger på valgtingsstemmer, stemmer i særskilt omslag, fremmed-/beredskapsstemmer og stemmer lagt til side. Du kan velge å benytte andre tall, men husk at volumet bør være lite for å rekke gjennom alle oppgavene innenfor tiden.

På andre områder må kommunene selv legge inn tall og opptellinger. Kommunene bør derfor på forhånd ha forberedt antall innenfor kategorier som:

  • Forhåndsstemmer ordinære og partifordeling av disse
  • Partifordeling av valtingsstemmer ordinære
  • Valgtingsstemmer mottatt i konvolutt, herunder særskilt omslag og fremmed-/beredskapsstemmer avhengig av manntallstype, og partifordeling av disse
  • Fordeling av stemmesedler på rettede/urettede

I tillegg bør kommunen forberede hvor mange av de overnevnte stemmegivningene som skal behandles som tvilsomme og angi fiktive forkastelsesgrunner.

Praktiske forhold

For å gjøre prøvevalget lettere og mindre tidkrevende gjennomføres det med maks to kretser for samtlige kommuner. Valgmedarbeidere som skal delta i prøvevalget, men som ikke var registrert i det ordinære EVA-miljøet, opprettes av brukeres med rollen valgansvarlig kommune. Fremgangsmåten er lik som for øvrige EVA-miljøer, og aktuelle brukere må få sertifikat i tråd med retningslinjene.

For en realistisk test av valggjennomføring og rutiner bør minimum to personer (men gjerne flere) i kommunen gjennomføre prøvevalget. En realistisk gjennomføring bidrar til at flere føler seg trygge på rutiner og funksjonaliteten i EVA, og kan gi nyttig erfaring for å gjøre det reelle valget enda bedre og mer effektivt.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.