ORDLISTE

ORDLISTE

Prøvevalg 2 - stortingsvalget 2021

Prøvevalg er kommunene og fylkeskommunene beste mulighet til å få testet sine reelle grunnlagsdata i EVA, testet oppsett av skanningutstyr og få øvd på valggjennomføring med maskinell opptelling før selve valget.

Vår erfaring er at kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prøvevalg, støter på færre problemer og får en smidigere valgdag enn kommuner og fylkeskommuner som ikke deltar. Vi anbefaler derfor sterkt at alle deltar på prøvevalget.

Prøvevalg for alle kommuner er onsdag 25. august, kl. 9-15
Prøvevalg for alle fylkeskommuner og Oslo er torsdag 26. august, kl. 9-15

Det er ikke mulig å jobbe med prøvevalget før eller etter disse tidspunktene.

Husk å gjennomføre forberedelsene som beskrevet lengre ned før prøvevalget starter. Uten nødvendige forberedelser kommer dere ikke inn i prøvevalgmiljøet.

Hva er prøvevalget?

Prøvevalget er et eget miljø og er oppdatert med godkjente listeforslag o.l. med utgangspunkt i hva kommunen hadde lagt inn i EVA Admin per 16. august 2021.

Merk! Dette miljøet blir kun benyttet til gjennomføring av prøvevalget. Prøvevalget skal simulere valgarbeidet i kommunene og fylkeskommunene knyttet til EVA Skanning og EVA Admin på valgdagen, men har en begrenset geografi. Det betyr at kommuner maksimalt har to kretser på valgting, mens fylkeskommunen har to gjenstående kommuner som må fullføres før det foretas valgoppgjør.

EVA Skanning vil 25. og 26. august peke mot prøvevalget. I denne perioden vil det ikke være mulig å teste EVA Skanning mot treningsmiljøet.

Dette skal dere øve på

Kommuner:

 • Pålogging og kontroll av lokale grunnlagsdata
 • Gjennomføring av stemmegivnings- og opptellingsfaser i EVA Skanning-applikasjonene og i EVA Admin
 • Gjennomføring av stikkprøvekontroll
 • Rapportering av resultater til valgresultat.no

 

Fylkeskommuner:

 • Pålogging
 • Kontrolltelling av kommunens telling
 • Skanning, verifisering og overføring av kontrolltelling fra EVA Skanning til EVA Admin
 • Gjennomføring av stikkprøvekontroll
 • Valgoppgjør i henhold til regler for stortingsvalg
 • Gjennomgå og kontrollere møtebok (del 2) fra EVA Admin
 • Rapportering av resultater til valgresultat.no

Hvor mange bør delta i prøvevalget?

Valgdirektoratet anbefaler at kommunene og fylkeskommunene har minst 2 brukere i EVA til gjennomføring av prøvevalget. Delta gjerne med flere. Flere brukere gjør prøvevalget mer lik en ordinær valggjennomføring, og bidrar til at flere føler seg trygge på rutinene og aktivitetene i EVA.

Forberedelser

Vi ber alle om å lese og gjennomføre nødvendige forberedelser. Forberedelsene er nærmere beskrevet i dette dokumentet.

Brukerstøtte

Benytt kontaktskjemaet her på Valgmedarbeiderportalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.