ORDLISTE

ORDLISTE

Prøving av stemmer til sametingsvalget

Skatteetaten skal nå ha rettet feilene som ble oppdaget i Sametingets valgmanntall tidligere i måneden.

Kommuner med 30 eller flere manntallsførte kan derfor nå begynne å prøve de stemmegivningene som har kommet inn.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.