ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Registrering av valgansvarlige i Altinn

Skjema for registrering av valgansvarlige og delegert fullmakt er tilgjengelig i Altinn
I uke 45 ble skjema for registrering av valgansvarlige og delegert fullmakt gjort tilgjengelig for alle kommunene i Altinn. Samtidig ble det sendt varsel på SMS og/eller e-post om at skjema er tilgjengelig.

Savner du skjema og varsling?
Lurer du på om skjema er tilgjengelig, eller savner varsel, må du henvende deg internt i egen virksomhet for å finne ut hvem som er kontaktperson i Altinn.

Det er kommunens kontaktperson som mottar både skjema og varsel om dette. Både kontaktpersoner og foretrukken varslingsform registreres og administreres av kommunene selv i Altinn.

Valgdirektoratet har kun oversikt på virksomhetsnivå og ser ikke hvem som er kontaktpersoner i Altinn for de enkelte kommunene.

Fylkeskommunene blir kontaktet
Fylkeskommunene vil kontaktes direkte av Valgdirektoratet for innhenting av valgansvarlige og delegert fullmakt for de 19 valgdistriktene.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.