ORDLISTE

ORDLISTE

Registrering av valgansvarlige i Altinn

Skjema for registrering av valgansvarlige og delegert fullmakt er tilgjengelig i Altinn
I uke 45 ble skjema for registrering av valgansvarlige og delegert fullmakt gjort tilgjengelig for alle kommunene i Altinn. Samtidig ble det sendt varsel på SMS og/eller e-post om at skjema er tilgjengelig.

Savner du skjema og varsling?
Lurer du på om skjema er tilgjengelig, eller savner varsel, må du henvende deg internt i egen virksomhet for å finne ut hvem som er kontaktperson i Altinn.

Det er kommunens kontaktperson som mottar både skjema og varsel om dette. Både kontaktpersoner og foretrukken varslingsform registreres og administreres av kommunene selv i Altinn.

Valgdirektoratet har kun oversikt på virksomhetsnivå og ser ikke hvem som er kontaktpersoner i Altinn for de enkelte kommunene.

Finner du ikke skjemaet i Altinn?
For å fylle ut og sende inn denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender.

Du må være logget på Altinn med sikkerhetsnivå 3 eller høyere for å bruke skjemaet.
Mer informasjon om påloggingsmetoder finner du på Altinn under Sikkerhetsnivå.

Du bør også sjekke oversikten over slettede meldinger, i tilfelle den har havnet der.

Fylkeskommunene har blitt kontaktet
Fylkeskommunene har blitt kontaktet direkte av Valgdirektoratet for innhenting av valgansvarlige og delegert fullmakt for de 19 valgdistriktene.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.