ORDLISTE

ORDLISTE

Samleside for valggjennomføring i pandemi

I forbindelse med pandemien har vi laget en rekke artikler som omhandler de ulike lovendringene og hvilke konsekvenser de har for kommunenes og fylkeskommunenes valggjennomføring.

Artiklene tar for seg de ulike områdene av valggjennomføringen som påvirkes av covid-19-pandemien, og inneholder både en gjennomgang av regelverksendringene og hvilke konsekvenser disse får for valggjennomføringen. Dette gjelder:

  • plassering og organisering av valglokaler
  • stemmegivning for velgere i karantene og isolasjon
  • ekstra valglokaler ved eventuelle smitteutbrudd
  • endringer i hvem som kan være medlemmer av stemmestyrer
  • tidligere oppstart for opptelling av forhåndsstemmer

Du finner også lenker til smittevernveilederen og andre relevante dokumenter på denne siden.

Her finner du samlesiden for valg i pandemi

 

I tillegg til denne egne samlesiden, vil også de øvrige områdene på portalen bli oppdatert med informasjon som spesielt gjelder pandemien. Dette omfatter både temasidene, valgkalenderen og "ofte stilte spørsmål".

Informasjon som gjelder spesielt for pandemien er tydelig markert med oransje rammer på denne måten, slik at du enkelt skal finne informasjonen i de ulike artiklene.

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.