ORDLISTE

ORDLISTE

Treningsmiljø i EVA er åpnet

I treningsmiljøet kan dere øve på gjennomføring av valg i EVA Admin. Tilgangene dine i treningsmiljøet er lik de du har i produksjonsmiljøet og tilstanden i treningsmiljøet er lik produksjonsmiljøet på en gitt dato.

Alle personopplysninger er anonymiserte i henhold til GDPR, unntatt brukere. Det vil si at du kan logge deg på treningsmiljøet på samme måte som du gjør når du logger på i produksjonsmiljøet. Tilstanden i treningsmiljøet vil endre seg utover i valgåret.

Her finner du tips til bruk av treningsmiljøet

Her kan du logge deg på treningsmiljøet

 

Treningsmiljøet er også tilgjengelig fra "EVA Logg inn" øverst på siden.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.