ORDLISTE

ORDLISTE

Valghåndboken oppdatert

Valghåndboken er oppdatert til stortings- og sametingsvalget 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte 9. april den oppdaterte valghåndboken for valggjennomføringen på bokmål. Versjon på nynorsk legges ut så fort den er klar.

Valghåndboken gir en oversikt over regelverket som gjelder ved gjennomføringen av valg. Den gir en nærmere redegjørelse for valglovens, valgforskriftens og relevant regelverks bestemmelser, basert på forarbeider til valgloven og tolkninger departementet har foretatt. Valgloven og valgforskriften må leses parallelt med håndboken.

Midlertidige endringer i valgloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 er ikke nærmere omtalt i håndboken. Se smittevernveilederen for valggjennomføring og Valg i pandemi for nærmere informasjon.

Du finner valghåndboken på regjeringen.no eller i bunnmenyen her på portalen.

Valgmedarbeiderportalen oppdateres nå med nye henvisninger.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.