ORDLISTE

ORDLISTE

Valgkonferansen 2021 avholdes ikke som planlagt

Som følge av nye restriksjoner på grunn av pandemien kan ikke Valgdirektoratet arrangere Valgkonferansen 10. februar som planlagt.

Direktoratet sender istedet en e-post som inneholder viktig informasjon om valggjennomføringen og den fasen av gjennomføringen vi nå er i. Dette er informasjon som ellers ville blitt formidlet under Valgkonferansen.

E-posten sendes ut onsdag 10. februar til den som står oppført som kontaktperson med delegert fullmakt for valggjennomføringen i din kommune eller fylkeskommune.

Vi minner også om at du alltid kan finne informasjon og svar på dine spørsmål her på valgmedarbeiderportalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.