ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen oppdatert

Valgdirektoratet har oppdatert Valgmedarbeiderportalen med ytterligere veiledning for valg i pandemi. Vi oppfordrer deg til å se gjennom temaartikler for fasen forhåndsstemmegivning og fremtidige faser som valgdag, opptelling, valgoppgjør og etter valgoppgjør.

Nye e-læringskurs til valgmedarbeidere om valg i
pandemi

E-læringskursene generelle prinsipper for stemmegivning og ambulerende
stemmegivning er oppdatert med veiledning om valg i pandemi. Du kan bruke
disse i opplæring av dine valgmedarbeidere.

Du finner e-læringskursene her.


Opplæringspakker til valgmedarbeidere om valg i
pandemi

I arbeidet med opplæring og veiledning har vi sett behov for innhold som er mer
tilpasset valgmedarbeidere. Det er derfor utarbeidet flere korte og konsise
opplæringspakker som gir en grunnleggende forståelse for rutiner for
stemmegivning.

Pakkene inkluderer:

  • Introduksjon til smittevern
  • Fremgangsmåte for stemmegivning
  • Stemmegivning for velgere i karantene
  • Stemmegivning for velgere i isolasjon


Vi oppfordrer til at du benytter opplæringspakkene i opplæring av valgmedarbeidere. På
grunn av ulike forhold lokalt i hver enkelt kommune, bør pakkene gjennomgås og eventuelt
bearbeides til å passe valggjennomføringen i din kommune.

Du finner opplæringspakkene her.


Veiledning for stikkprøvekontroll ved bruk av EVA
Skanning


Valgdirektoratet har publisert veiledning for stikkprøvekontroll på
Valgmedarbeiderportalen. Veiledningen inneholder generell informasjon og
anbefalt rutine for gjennomføring av stikkprøvekontroll. Du finner også relevant
veiledning for hvordan dette gjøres i EVA. I tillegg er dokumentasjonsskjema
publisert.

Du finner veiledningen her.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.