ORDLISTE

ORDLISTE

Veileder for tilgjengelighet ved valg

Veilederen for tilgjengelighet har blitt oppdatert med skjemafunksjon. Dette gjør det enklere å bruke den digitalt.

Tilgjengelighet er et viktig prinsipp i valggjennomføringen. Valglokalene skal ha en høy grad av tilgjengelighet for å sørge for at alle velgere skal kunne avlegge stemme, uavhengig av funksjonsnivå. Kommunene har derfor en viktig oppgave i utvelgelsen og tilretteleggingen av valglokalene.

For å hjelpe kommunene har Valgdirektoratet utarbeidet en veileder med praktiske råd og sjekklister for å vurdere tilgjengeligheten og egnetheten til valglokalene. 

Veilederen er utviklet i samarbeid med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), interesseorganisasjoner for mennesker med funksjonsnedsettelser, og et utvalg kommuner. Resultatet er en veileder som både tar hensyn til menneskers behov og kommunenes lokale forhold. Vi håper dette vil være et nyttig verktøy for kommunene å bruke, og vil være med på å sørge for fortsatt god tilgjengelighet ved valg i Norge.

Denne veilederen omfatter ikke eventuelle konsekvenser som følge av Covid-19. Informasjon om dette kommer i egen veileder.

Du kan også finne andre nyttige veiledere på området for opplæring og veiledning her på valgmedarbeiderportalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.