ORDLISTE

ORDLISTE

Veiledere for sametingsvalg

Valgdirektoratet har laget veiledere for gjennomføring av sametingsvalg.

Veilederne legger særlig vekt på de oppgavene som skal gjøres i EVA, men tar også for seg praktiske oppgaver som for eksempel videresending av forhåndsstemmer.

Det er laget tre ulike veiledere, ettersom kommunene har ulike oppgaver ved sametingsvalg:

Veilederne er utarbeidet av Valgdirektoratet, og er kvalitetssikret av Sametinget og et utvalg kommuner.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.