ORDLISTE

ORDLISTE

Webinar og veiledningspakke

På grunn av restriksjonene knyttet til pandemien kan ikke Valgdirektoratet gjennomføre Valgkonferansen som planlagt.

Webinar i opptak og veiledningspakke tilgjengelig

For å tilby viktig opplæring og veiledning til valgansvarlige og valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner har vi publisert et webinar i opptak og veiledningspakke her på Valgmedarbeiderportalen. Her får du blant annet viktig faglig veiledning, nyttige påminnelser og opplæringsfilmer.

Vi anbefaler at du som jobber med valg tar deg tid til å gå gjennom innholdet i pakken. Den inneholder det mest sentrale du trenger å vite i den fasen av valggjennomføring vi er i nå.

Hvordan foregår opplæring og veiledning for årets valg?

Du finner nå informasjon om opplegget for opplæring og veiledning i 2021 her på Valgmedarbeiderportalen.

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.