Avrop på trykking av stemmesedler

Nå kan fylkeskommunene gjøre avrop på trykking av stemmesedler. Dette gjør dere ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Som følge av kommune- og regionreformen som er gjennomført siden forrige stortingsvalg i 2017, har trykkeriet behov for å vite noe om forventet omfang på bestillingen. De ønsker derfor at dere ved avrop legger inn et anslag på hvor mange stemmesedler dere planlegger å bestille.

Anslaget dere kommer med er ikke bindende, men skal gi trykkeriet en pekepinn på det totale behovet for stemmesedler.

Det er ikke nødvendig å ha all informasjon klar nå. Trykkeriet vil følge opp avropet for å få alle detaljer på plass med sikte på å utforme en ordrebekreftelse. Det er først når ordrebekreftelsen er sendt at avropet blir en bindende avtale mellom trykkeriet og fylkeskommunen.

Fylker med ansvar for flere valgdistrikter kan gjøre ett avrop for hele fylket samlet. Den endelige bestillingen som skjer senere må imidlertid gjøres per valgdistrikt.

Eksempel: Viken fylke sender inn kun ett avropsskjema der de oppgir et samlet estimat for Østfold, Akershus og Buskerud. Når den endelige bestillingen skjer må det bestilles for Østfold, Akershus og Buskerud separat.

 

Prisliste på stemmesedler i avtalen med Andvord Grafisk AS

Avropsskjema

Legg inn tosifret fylkesnummer
Legg inn hvilket eller hvilke av de 19 valgdistriktene fylkeskommunen har ansvar for
Navn på person som trykkeriet kan ta kontakt med ved spørsmål
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-postadresse
Her kan dere legge til annen informasjon som er relevant for trykkeriet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.