ORDLISTE

ORDLISTE

Digitale listeforslag

Hva er digitale listeforslag, hvordan fungerer de og hvordan skal de behandles av fylkesvalgstyrene?

Partier og uregistrerte grupper som ikke kan stille etter forenklet regelverk, kan i år samle inn underskrifter til sine listeforslag digitalt. Dette er ett av tiltakene som har blitt gjennomført for å lette følgene av Covid-19 i forbindelse med valget 2021.

En løsning likest mulig papirbaserte listeforslag

Valgdirektoratet fikk i oppdrag å lage denne løsningen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og føringen i oppdraget var at den digitale løsningen i minst mulig grad skulle fravike fra den papirbaserte metoden å samle inn underskrifter til listeforslag. En annen forutsetning var at partiene og de uregistrerte gruppene også kan kombinere fysiske og digitale listeforslag. Det ble også bestemt at partier som kan stille etter forenklet regelverk, ikke kan bruke denne løsningen til å stille sine listeforslag. En siste forutsetning for løsningen var at Valgdirektoratet fortsatt har rollen som tilrettelegger, og ikke aktiv part, i prosessene med innsamling av underskrifter og behandling av listeforslag.

At de digitale listeforslagene skulle være likest mulig de papirbaserte, betyr at denne løsningen ikke endrer stort på hva partiene og de uregistrerte gruppene skal sende til fylkesvalgstyret for behandling. Løsningen genererer derfor en PDF med tilsvarende informasjon om listen og de som skriver under, som skal stå på det papirbaserte listeforslaget.

Den eneste store forskjellen er at underskriften kommer i form av en unik kode, og ikke som en signatur slik som på de fysiske listeforslagene. Disse kodene genereres når listeforslaget blir signert med ID-porten.

Behandles som fysiske listeforslag

Dette innebærer at fylkesvalgstyrene må behandle PDF-en med digitale signaturer på samme måte som de fysiske listeforslagene. Verdt å merke seg er at listene ikke blir vasket/behandlet av løsningen, noe som betyr at listene kan inneholde flere signaturer fra samme person og/eller signaturer fra personer som ikke har stemmerett i det aktuelle valgdistriktet – akkurat som de papirbaserte listeforslagene.

Hvordan partiene og de uregistrerte gruppene velger å sende PDF-en til fylkesvalgstyret har ikke løsningen lagt føringer på.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.