ORDLISTE

ORDLISTE

Introduksjon til smittevern

Forebygging av smitte ved stemmegivning

Stortings- og sametingsvalget 2021 gjennomføres i en krevende tid som følge av covid-19-pandemien. Valget skal gjennomføres og alle velgere som ønsker det skal få stemt. Valgmedarbeiderne har en helt spesiell rolle i valggjennomføring og skal ved dette valget også ivareta smittevern ved stemmegivning. Det er utarbeidet en egen smittevernveileder for valggjennomføring som finnes her.

Det er noen sentrale smitteverntiltak du må kjenne til:

 • Pass på at det holdes tilstrekkelig avstand inne i valglokalet. Det skal være minst én meters avstand mellom personer i valglokalet.
 • I tilfelle det er kø, organiser køen til valglokalet slik at avstand kan holdes. Køen bør være utenfor valglokalet.
 • Pass på at det ikke er flere velgere inne i valglokalet samtidig enn det som er bestemt.
 • Sørg for at hånddesinfeksjon er tilgjengelig for velgere ved alle felles berøringspunkter, samt inn- og utganger til valglokalet.
 • Sørg for å ivareta god flyt i valglokalet, slik at velgere ikke oppholder seg mer enn 15 minutter i valglokalet
 • Følg opp rutiner for renhold

Disse tiltakene må ses i sammenheng med lokale smitteverntiltak. Hvis du er usikker på hvilke tiltak som gjelder der du jobber, kan du ta kontakt med valgansvarlig i din kommune.

Husk at du ikke skal møte på jobb om du er i isolasjon eller karantene. Valgmedarbeidere med nyoppståtte symptomer forenlig med covid-19 skal heller ikke møte på jobb, selv om symptomene er milde.

Spesielt om veiledning og assistanse

Alle velgere har krav på veiledning når de skal stemme. Det er nye regler for veiledning og assistanse i år, og det er viktig at du kjenner til dette slik at alle velgere får den hjelpen de har rett på og møtes på en god måte. Husk at mye veiledning kan gis før velgeren går inn i valgavlukket. For å spare tid, kan man også bruke køen utenfor valglokalet til å gi informasjon som kan være nyttig for alle velgere.

 • Assistanse inne i valgavlukket er forbeholdt velgere med psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse som ikke kan stemme alene.
 • Disse velgerne kan få hjelp inne i avlukket av en egen hjelper som de selv peker ut, eller av valgmedarbeideren. Det er velgeren selv som bestemmer hvem de ønsker hjelp av.
 • Det kan være noen velgere som ønsker å ha både valgmedarbeider og egen hjelper når de stemmer. Det har de rett til om de ønsker det.
 • For å gjøre det enklere å holde avstand, kan kommunen la velgere som trenger assistanse stemme et annet sted der det er bedre tilrettelagt for å holde avstand - som bak et skjermbrett, i et tilstøtende rom eller utenfor valglokalet.
 • Du bør være forberedt på at det kan oppstå situasjoner der det ikke er mulig å gi god assistanse samtidig som du overholder anbefalt avstand.
 • Dersom anbefalt tid og avstand ikke kan overholdes, bør personlig beskyttelsesutstyr benyttes i tråd med lokale rutiner.

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.