ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning 2021

Valgdirektoratet har ansvaret for den operative gjennomføringen av valg i Norge. Det betyr at vi skal veilede og støtte kommunene og fylkeskommunene i deres valggjennomføring. Tidligere har denne veiledningen blitt gitt på opplæringssamlinger. Basert på tilbakemeldinger fra dere, smittevernhensyn knyttet til Covid-19 pandemien og ønske om å ha informasjon tilgjengelig når dere trenger den, har vi nå heldigitalisert all veiledning, opplæring og brukerstøtte.

Veiledningen for årets valg består av tre hovedelementer: Valgmedarbeiderportalen, digitalt opplærings- og veiledningsmateriell, og en digital brukerstøtte med kontaktskjema.

Vi anbefaler at du bruker Valgmedarbeiderportalen aktivt i ditt arbeid, samt at du abonnerer på nyhetsbrevet vårt.

Valgmedarbeiderportalen

Dette er den viktigste informasjonsplattformen for deg som jobber med valg. Den er utformet til å følge deg gjennom alle faser i valggjennomføringen, og gir deg oversikt og innsikt i nødvendige forberedelser og aktuell informasjon om den fasen du befinner deg i.

Veiledningspakker og webinar

Gjennom valgperioden publiserer vi veiledningspakker. Dette er relevant opplæring og veiledning knyttet til frister og perioder. Her samler vi det du trenger å vite for å kunne rekke en frist eller utføre ulike oppgaver. Disse pakkene består av viktig faglig veiledning, nyttige påminnelser, opplæringsfilmer og artikler.

Det første webinaret i opptak med tilhørende veiledningspakke publiserer vi 10. februar. Dette tar for seg viktige aktiviteter i oppstarten av valgåret, regelverksendringer, valg i pandemi, informasjon spesielt rettet mot de som er nye til å jobbe med valg, og hva som skjer fremover. Her får du den samme informasjonen som ellers ville blitt gitt i den planlagte Valgkonferansen.

Det er ingen påmelding for å få tilgang til webinaret eller veiledningspakken. Dersom du har spørsmål kan du benytte kontaktskjemaet for å komme i kontakt med brukerstøtten.

Webinaret med veiledningspakke finner du her på Valgmedarbeiderportalen.

Brukerstøtte

Nytt av året er at brukerstøtten nå er digitalisert. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på i Valgmedarbeiderportalen kan du fylle ut et kontaktskjema som sendes direkte til brukerstøtten vår. I kontaktskjemaet blir du bedt om å fylle ut litt bakgrunnsinformasjon. Dermed kommer din forespørsel raskere inn til de som kan hjelpe deg, og du får mer presise svar på din spørsmål.

Andre veiledningsprodukter

Direktoratet har laget flere temabaserte veiledningsfilmer. Disse kan du se når som helst på Valgmedarbeiderportalen. Det kommer flere filmer utover våren, og alle vil være publisert i løpet av juni. Filmene legges ut etter hvilken fase de tilhører.

Vi har også laget ulike veiledere som du bør sette deg godt inn i. Veilederne er utarbeidet i samarbeid med andre offentlige etater, og omhandler blant annet sikkerhet og beredskap, tilgjengelighet og praktisk valggjennomføring.

For at du skal kunne gi dine valgmedarbeidere god opplæring har vi laget e-læringskurs. Kursene legges ut på portalen i løpet av våren. Disse kan du bruke aktivt i opplæringen av valgmedarbeidere.

De som er nye til å jobbe med valg får tilpasset veiledning og oppfølging. I veiledningspakken 10. februar får dere lenke til et skjema som fylles ut av de som er nye til å jobbe med valg, eller ønsker en oppfrisking, slik at vi kan tilpasse informasjonen og gi dere den oppfølgingen dere har behov for.

Valg i pandemi

Valgdirektoratet utarbeider veiledningsmateriell for valggjennomføring i pandemien. Dette vil bli publisert fortløpende, og justert i takt med utviklingen i pandemien. For å sikre trygge arbeidsforhold for valgmedarbeidere og at det skal være trygt å stemme, kommer det en smittevernveileder. Denne er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Veilederen blir utgangspunktet for konkretisering av arbeidet med valggjennomføringen. Vi skal gi dere en god innføring i dette i eget webinar i løpet av våren.

Valgkonferanse 9. juni 2021

Valgdirektoratet planlegger en digital Valgkonferanse 9. juni. Tema for konferansen er valggjennomføring, stemmegivning, opptelling og valgoppgjør.

Prøvevalg i juni og august

Som tidligere år skal vi gjennomføre prøvevalg. Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner benytter prøvevalgene til å teste rutiner og organisering av valggjennomføringen for å avdekke hva som fungerer godt og hva som kan forbedres.

Prøvevalg 1 - manuell opptelling - arrangeres 16. juni

Prøvevalg 2 - maskinell opptelling - arrangeres i løpet av august

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.