ORDLISTE

ORDLISTE

Opplasting - Delegert fullmakt

Skjema til opplasting

Endring av person med delegert fullmakt forutsetter utfylling av eget skjema som signeres av øverst ansvarlige leder i kommunen/fylkeskommunen. Last ned her.

Innsenders e-postadresse. Hit sendes også kvittering på innsendt skjema.
Navn på kommune eller fylke
Her laster du opp skjema med ny person med delegert fullmakt.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.