ORDLISTE

ORDLISTE

Opplasting - Delegert fullmakt

Om delegert fullmakt

Personer med delegert fullmakt har et administrativt ansvar for valggjennomføringen, er Valgdirektoratets kontaktperson, og utpekes av øverste ansvarlige leder i kommunen/fylkeskommunen. Det er opp til valgstyrene å avgjøre innholdet i, og omfanget av, den delegerte fullmakten.

Skjema til opplasting

Løsningen for innmelding av personer med delegert fullmakt gjennom Altinn er deaktivert.

Endring av person med delegert fullmakt forutsetter utfylling av eget skjema som signeres av øverst ansvarlige leder i kommunen/fylkeskommunen. Last ned her.

Innsenders e-postadresse. Hit sendes også kvittering på innsendt skjema.
Navn på kommune eller fylke
Her laster du opp skjema med ny person med delegert fullmakt.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.