ORDLISTE

ORDLISTE

Påmelding til Valgkonferansen 9. juni

PÅMELDINGSSKJEMAET ER NÅ STENGT

Du finner lenke til konferansen her.

 

 

Valgkonferansen avholdes digitalt 9. juni fra kl. 10.00 til 11.30.

Tema for konferansen er stemmegivning, opptelling og resultat. Gjennomgående for konferansen er valg i pandemi. Du finner veiledning om dette her.

Påmeldingen stenger 9. juni kl. 09.30. 

Deltakerlenke sendes ut i løpet av 8. juni. De som melder seg på 9. juni får deltakerlenke etter påmeldingsskjemaet stenger.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.