Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Rapportering på tilskot til informasjonstiltak

I samsvar med forskrifta for tilskotsordninga skal tilskotsmottakarar rapportera på bruken av midlane innan 30. november i valåret.

Saman med skjemaet skal de også leggja ved prosjektrekneskap som viser korleis tilskotsmidlane er nytta. Valdirektoratet har laga ein mal for dette som de kan nytta. Vedlegg blir lasta opp på siste side i rapporteringsskjemaet.

Mal for budsjettering og rekneskap

Grunnopplysningar

Opplysningar om kontaktperson
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.