Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Rapportering på tilskudd til informasjonstiltak

I henhold til forskriften for tilskuddsordningen skal tilskuddsmottakere rapportere på bruken av midlene innen 30. november i valgåret.

Sammen med skjemaet skal dere også legge ved prosjektregnskap som viser hvordan tilskuddsmidlene er benyttet. Valgdirektoratet har laget en mal for dette som dere kan benytte. Vedlegg lastes opp på siste side i rapporteringsskjemaet.

Mal for budsjettering og regnskap

Grunnoplysninger

Obligatoriske felt er merket med *
Opplysninger om kontaktperson
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.