ORDLISTE

ORDLISTE

Stemmegivning for velgere i isolasjon

Stemmegivning for velgere i isolasjon

Ambulerende forhåndsstemmegivning for velgere i isolasjon

Velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 skal få muligheten til å stemme, men skal ikke oppsøke forhåndsstemmelokaler. Disse velgerne skal kontakte kommunen og be om å få stemme hjemme dersom de ikke kan vente med å forhåndsstemme til de er ute av isolasjon.

Når du skal hjem til velgere i isolasjon, må du sørge for å ha med deg alt nødvendig utstyr for å kunne ta imot stemmen og for å ivareta smittevern.

Vær oppmerksom på at enkelte velgere i karantene også vil ha rett til å stemme hjemme. Dette gjelder velgere som ikke kommer seg til stemmesteder opprette for velgere i karantene.

Ambulerende stemmegivning etter at forhåndsstemmeperioden er over - velgere i isolasjon

På valgdagen må man stemme i den kommunen der man er manntallsført. Velgere som vil stemme i en annen kommune enn dette, må forhåndsstemme.

Vanligvis avsluttes ambulerende stemmegivning fredag før valgdagen. For å sikre at flest mulig får mulighet til å stemme er reglene endret i år. Fristen for å søke om å stemme hjemme for velgere i isolasjon er valgdagen kl. 10.00. Man kan ta imot stemmer hjemme hos velgere både lørdag, søndag, og på valgdagen.

På samme måte som over, må du sørge for å ha med deg alt av utstyr slik at velgere får stemt, samt utstyr for å ivareta smittevern.

Ved ambulerende stemmegivning etter forhåndsstemmeperioden skal alle stemmegivninger tas imot i konvolutt. Her finner du fremgangsmåte for konvoluttstemmer. Merk at punkter om valgavlukke og avkrysserbord kan ses bort fra. Husk å ivareta hemmelig valg under hele valgprosessen.

Forebygging av smitte ved ambulerende stemmegivning

Når en velger i isolasjon stemmer hjemme, bør vedkommende bruke munnbind. Valgmedarbeiderne som kommer for å ta imot stemmen skal også ha på munnbind og øyebeskyttelse. Smitterisikoen vurderes da som lav, fordi det er svært lite behov for kontakt mellom velger og valgmedarbeider.

For å redusere risiko for smitte er tidsbruk viktig. Det er derfor viktig at både du og velgeren er forberedt på forhånd, og vet hva som skal skje.

Det vil i denne forbindelse være viktig å tenke gjennom:

  • Holde avstand. Du bør prøve å holde én meters avstand hele tiden. Det er lurt å ha tenkt gjennom hvordan det kan gjøres når legitimasjon sjekkes, materiell overleveres, og stemmen tas imot.
  • Det må sikres at velgeren får stemt hemmelig.
  • Bruk av beskyttelsesutstyr i henhold til lokale rutiner og på korrekt måte. Du skal få opplæring i dette av kommunen i forkant.

 

Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivning

Som valgmedarbeider vil rutinen for å motta en forhåndsstemmegivning variere avhengig av om velger er bosatt i kommunen eller ikke. Dette gjelder også når du tar imot forhåndsstemmegivninger hjemme hos velgere.

Her finner du fremgangsmåte for mottak av stemmegivninger for velgere som er manntallsført i din kommune.

Du kan også oppleve at du må ta imot stemmegivninger i konvolutt. Dette gjelder som oftest når en velger er bosatt i en annen kommune. En sjelden gang kan man også oppleve det følgende:

  • at velgeren ikke finnes i manntallet
  • at velgeren har stemt tidligere
  • at dere tar imot stemmegivningen uten å ha tilgang til internett

Her finner du fremgangsmåten for mottak stemmegivninger i konvolutt. 

Du finner også mer informasjon om ambulerende stemmegivning her. 

Fremgangsmåte ved stemmegivning på valgdagen

Velgere som er i isolasjon og skal stemme på valgdagen, skal avgi sin stemme hjemmefra. Alle disse stemmegivningene skal tas imot i konvolutt, som såkalte "særskilte stemmer". Les mer her for hvordan man tar imot stemmegivninger i konvolutt på valgdagen. 

Praktiske forhold vil kunne føre til at fremgangsmåten vil måtte avvike noe fra den fremgangsmåten som skisseres i fremgangsmåten over. Ved ambulerende stemmegivning vil dere ikke ha tilgang til et valgavlukke eller avkrysserbord. I disse tilfellene vil fremgangsmåten endres ved at:

  • Velger får utlevert fullt stemmeseddelsett, og vedkommende bestemmer seg - usett - for stemmeseddel. Stemmeseddelen stemples. Velgeren legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten legges sammen med valgkort i en omslagskonvolutt og limes igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i urnen.
  • Stemmesedler som ikke benyttes skal legges i en konvolutt som limes igjen. Velger kan selv velge å beholde konvolutten med de ubrukte stemmesedlene eller gi denne til stemmemottaker. Gis konvolutten til stemmemottaker, skal vedkommende sørge for å destruere denne på en betryggende måte og informere velger om dette

 

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.