ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Valgbarhet

Hvem kan stille til valg ved stortingsvalget?

Valgloven § 3-1 har regler om hvem som er valgbare og har plikt til å ta imot valg til Stortinget.

Valgbarhet til Stortinget

Valgloven § 3-1 har regler om hvem som er valgbare og har plikt til å ta imot valg til
Stortinget. Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta imot valg er enhver som har
stemmerett ved valget, det vil si alle som oppfyller stemmerettsvilkårene i § 2-1, og som
ikke er utelukket eller fritatt fra valg.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.