ORDLISTE

ORDLISTE

Valgdirektoratets kommunikasjonstiltak ved valget 2021

Valgdirektoratet har en rekke tiltak for å nå velgere med informasjon om valget.

Her er en foreløpig oversikt over hvordan direktoratet skal informere ved stortings- og sametingsvalget 2021.

Valg.no

Nettstedet valg.no skal inneholde all nødvendig informasjon om valg og hvordan man stemmer. Her finner man bl.a. informasjon og veiledning om stemmegivning, både i Norge og utenriks. Brosjyrer og informasjonsfilm er også tilgjengelig her.

Valglokaler.no

valglokaler.no vises alle valglokaler både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen(e). Her får man opp åpningstider, nærmeste valglokale og man kan søke opp valglokaler. Det jobbes også med å få inn alle valglokaler utenriks.

Valgresultat.no

Valgresultat.no viser historiske data fra tidligere valg. Fra klokken 21 på valgdagen presenteres prognoser og valgresultater.

Sosiale medier

På facebook-siden Valg i Norge deles dagsaktuelle saker og relevant velgerinformasjon.

I tillegg vil det bli noe annonsering som spisses mot ulike målgrupper som unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn.

Øvrige tiltak

  • I august og september gjennomføres en nasjonal informasjonskampanje. Denne blir stort sett digital, med unntak av noe utendørs i de større byene.
  • Valgkort sendes til alle stemmeberettigede med informasjon om valget.
  • Plakater i alle valglokaler, med visuell beskrivelse av stemmegivning.
  • Informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Denne kan bestilles i papirversjon av kommuner, fylkeskommuner, politiske partier og interesseorganisasjoner, og kan lastes ned digitalt på valg.no.
  • Visuelle effekter som foto, film og animasjon utarbeides for å vise valggjennomføringen, stemmegivningsprosess, opptelling, tilgjengelighet ved valg og roller og ansvar i valggjennomføringen.
  • Tilpassede informasjonspakker med visuelle elementer og informasjonsartikkel sendes til utenriksdepartementet, organisasjonen Association of Norwegian students abroad, alle videregående skoler og andre interesseorganisasjoner.
  • Filmer, bilder og visuelle effekter gjøres tilgjengelig på valg.no og valgmedarbeiderportalen slik at kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner kan benytte det samme materiellet i sin kommunikasjon med velgerne.
  • Oppfordring til videregående skoler om å informere om valget på sine læringsplattformer. I begynnelsen av august sender direktoratet ut en e-post til landets videregående skoler der de blir bedt om å informere skolens elever om valget.
  • Gjennom en egen tilskuddsordning fordeles 5,5 millioner kroner i tilskudd til ulike organisasjoner som skal bidra til å øke kunnskapen om valg og/eller øke valgdeltakelsen ved stortingsvalget.

Ved valget i 2019 sendte Valgdirektoratet ut brev til innvandrere og sms til alle velgere. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt disse tiltakene videreføres til valget i 2021.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.