ORDLISTE

ORDLISTE

Valggjennomføring i pandemi

Her finner du veiledning til gjennomføringen av valg i pandemi.
<div class="md:flex md:-mx-4"><div class="md:w-1/2 md:px-4">

Smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring
For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretas smittevernet, har det blitt vedtatt midlertidige lovendringer. Lovendringene legger til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Valgdirektoratet har utarbeidet flere artikler om de midlertidige lovendringene. Du finner de til høyre.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en smittevernveileder til valggjennomføringen.

Oppsummering av innholdet i veilederen:

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

ROS-analyse
Når dere arbeider med risiko- og sårbarhetsanalysen deres må også pandemien være med i vurderingene dere gjør. Dette kan du lese om i verktøyet for ROS-analyse som Valgdirektoratet har lagt ut her på portalen.

Konferanse om valg i pandemi
Onsdag 26. mai gjennomførte direktoratet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Folkehelseinstituttet en konferanse om valg i pandemi.

Den finner du her.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til valg i pandemi, kan du benytte kontaktskjemaet

</div><div class="md:w-1/2 md:px-4">

Generelt for stemmegivningsperioden

Plassering og organisering av valglokaler

Velgere i isolasjon

Velgere i karantene

Valgdag

Ekstra valglokaler ved lokalt utbrudd

Endringer i hvem som kan sitte i stemmestyret

Opptelling

Tidspunktet for opptelling av forhåndsstemmene

Annet

Valgdirektoratet har oppdatert to e-læringskurs for bruk i opplæring av valgmedarbeidere under valg i pandemi. Du finner kursene på denne lenken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har adgang til å forskriftsfeste tiltak for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget gjennom ny § 8-7 og 9-11

Kommunestyret kan ikke vedta smitteverntiltak som medfører at stortingsvalget i 2021 ikke kan gjennomføres gjennom ny § 15-12

Bakgrunn for smittevernveilederen og tiltak

Rapport fra arbeidsgruppen om mulige smitteverntiltak

Proposisjon 89 L - tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

</div></div>
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.