ORDLISTE

ORDLISTE

Valggjennomføring i pandemi

Veiledning til midlertidige endringer i regelverk
Valgdirektoratet har utarbeidet flere artikler om de midlertidige lovendringene. Du finner de til høyre.

Smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring
For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretas smittevernet, har det blitt vedtatt midlertidige lovendringer. Lovendringene legger til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

I den sammenheng har det blitt utarbeidet en smittevernveileder til valggjennomføringen.

Oppsummering av innholdet i veilederen

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Det har blitt satt ned en arbeidsgruppe som skal se på økonomiske konsekvenser av covid-19-pandemien. Arbeidsgruppen skal også se på dette i lys av valget.

Bakgrunn for smittevernveilederen og tiltak

Rapport fra arbeidsgruppen om mulige smitteverntiltak

Proposisjon 89 L - tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Generelt for stemmegivningsperioden

Plassering og organisering av valglokaler

Velgere i isolasjon

Velgere i karantene

Valgdag

Ekstra valglokaler ved lokalt utbrudd

Endringer i hvem som kan sitte i stemmestyret

Opptelling

Tidspunktet for opptelling av forhåndsstemmene

Annet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har adgang til å forskriftsfeste tiltak for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget gjennom ny § 8-7 og 9-11

Kommunestyret kan ikke vedta smitteverntiltak som medfører at stortingsvalget i 2021 ikke kan gjennomføres gjennom ny § 15-12

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til valg i pandemi, kan du benytte kontaktskjemaet

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.