ORDLISTE

ORDLISTE

Valggjennomføring i pandemi

Innholdsoversikt

  1. Status på forslag til midlertidige lovendringer
  2. Smittevernveileder publisert
  3. Arbeidsgruppens anbefalinger

 

Status på forslag til midlertidige lovendringer

Valgdirektoratet publiserte 31. mars en oppdatering om lovforslagene til midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19. Du finner oppdateringen her.

Smittevernveileder

Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Smittevernveilederen er utarbeidet for å kunne samsvare med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder i hovedsak hvordan velgere i isolasjon og karantene skal stemme. Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget har behandlet forslagene. Veilederen vil da bli oppdatert.

Oppsummering av innholdet i veilederen

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Her finner du mer informasjon om forslag til midlertidige lovendringer og lenke til smittevernveilederen 

Smittevernveilederen ligger også her på Valgmedarbeiderportalen.

Valgdirektoratet følger opp smittevernveilederen og de foreslåtte lovendringene med opplæring og veiledning. Vi informerer når dette publiseres.

Arbeidsgruppens rapport

Arbeidsgruppen som har sett nærmere på tiltak som kan bidra til en trygg og god valggjennomføring innenfor smittevernreglene har nå overlevert sin rapport, og forslag til midlertidige endringer har vært på høring.

Du finner mer informasjon om arbeidet i gruppen på regjeringen.no.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.