ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmateriell som kan etterbestilles

Kommunene har mulighet til å etterbestille valgmateriell ved behov. En oversikt over materiellet kommunene har mulighet til å etterbestille finner du nedenfor.

Stemmeseddelkonvolutt

Beredskapskonvolutt

 

Avkryssingsstemmeseddel (med punktskrift) til kommunestyrevalg

Avkryssingsstemmeseddel (med punktskrift) til fylkestingsvalg

Veiledning i punktskrift til avkryssingstemmesedlene

 

Blankt valgkort

Plakat til stemmelokale (50x70) på bokmål/nynorsk:


*Eksempelbilde: Tekst og illustrasjoner vil bli justert til 2023-valget
**Plakaten vil være på bokmål på den ene siden, og nynorsk på den andre siden.

Plakat til stemmelokale (50x70) på nordsamisk


*Eksempelbilde: Tekst og illustrasjoner vil bli justert til 2023-valget

Plakat til stemmelokale (50x70) på sørsamisk


*Eksempelbilde: Tekst og illustrasjoner vil bli justert til 2023-valget

Plakat til stemmelokale (50x70) på lulesamisk


*Eksempelbilde: Tekst og illustrasjoner vil bli justert til 2023-valget

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.