ORDLISTE

ORDLISTE

Velgere i karantene

Velgere i karantene skal stemme ved egne lokaler eller hjemme.

Personer som er i karantene kan gå ut av huset så lenge nødvendig avstand holdes. Å være i karantene er ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport. Kommunen må derfor legge til rette for at velgere i karantene får stemt ved egne egnede stemmesteder.

Retten til å stemme er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. For at den enkeltes plikt til karantene ikke skal gripe inn i denne retten må det derfor legges til rette for at også velgere med karanteneplikt får mulighet til å stemme adskilt fra øvrige .

Kravet i valgforskriften om god tilgjengelighet for alle velgere, gjelder også her. Se veileder for tilgjengelighet ved valg for mer informasjon.

 

 

Forhåndsstemmeperioden

Velgere som er i karantene bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Det skal være egne egnede stemmesteder som velgere i karantene kan stemme ved. Velgere som er forhindret fra å møte opp i et egnet lokale, for eksempel på grunn av at offentlig kommunikasjon er eneste fremkomstmiddel, kan søke om å stemme hjemme.

Velgere med nyoppståtte symptomer skal heller ikke stemme i ordinære valglokaler, men skal regnes som om de er i karantene.

Praktiske konsekvenser av lovendringen

Egne stemmesteder for velgere i karantene

 • Velgere i karantene kan ikke stemme på de ordinære forhåndsstemmestedene
 • Kommunen må tilrettelegge for at velgere i karantene kan forhåndsstemme på et egnet sted. Dette kan for eksempel være:
  • Utenfor et ordinært valglokale adskilt fra andre velgere eller
  • I et valglokale satt opp spesielt for velgere i karantene, for eksempel drive-in stemming, stemmebuss eller lignende mobile løsninger. Hemmelig valg må ivaretas ved alle stemmesteder. I tilfeller med drive-in stemming hvor det kan være flere tilstede i bilen, må velgeren få stemme hemmelig, som vil si alene uten andre i bilen. Dette kan løses ved at eventuelle passasjerer går ut av bilen og følger oppmerking for stemming utenfor bilen. Passasjer og fører av bilen møtes så etter fullført stemmegivning.
 • Velgere som stemmer ved egne stemmesteder trenger ikke dokumentere at de er i karantene. Andre velgere kan heller ikke nektes å stemme ved disse stedene.
 • Kommunen må informere velgerne om stemmesteder som settes opp for velgere i karantene, og hvilke lokale smittevernstiltak som er gjeldende.

Ambulerende stemmegivning

 • Velgere i karantene kan som følge av covid-19 søke om å stemme der de oppholder seg (ambulerende stemmegivning). Dette gjelder for eksempel velgere som ikke har mulighet til å komme seg til forhåndsstemmestedene uten bruk av kollektivtransport. Velgere bør vente med å stemme til karantenetiden er over, dersom dette er mulig.
 • Søknadsfristen for å forhåndsstemme hjemme settes til kl. 10 på fredagen før valgdagen. Det er samme frist for alle som søker om ambulerende stemmegivning i år.
 • Kommunen må veilede velgere i karantene som oppholder seg i kommunen. Dette gjelder retten til å stemme der de oppholder seg, fristen for å søke om ambulerende stemming, og veiledning til søknaden.
 • Det åpnes for at valgstyret kan avvike fra kravet om to stemmemottakere ved ambulerende stemming dersom det er nødvendig, på grunn av et lokalt utbrudd, for å sikre at velgerne får anledning til å stemme.

Hvordan tas stemmen imot i praksis?

Fremgangsmåten for å ta imot stemmer fra velgere i karantene er forskjellig ut i fra omstendighetene.

Egne steder for velgere i karantene

Stemmegivninger ved stemmesteder for velgere i karantene tas imot på lik måte som øvrige forhåndsstemmer. Har du tilgang til EVA kan velgeren krysses i manntallet og stemmeseddelen legges rett i urnen. Dersom du ikke har tilgang til EVA må stemmegivningen mottas i konvolutt og registreres og prøves senere.

Ambulerende stemmegivning – to stemmemottakere

Dersom du har tilgang til EVA ved stemmegivning skal stemmegivningen registreres med kryss i manntall, og stemmeseddelen gå rett i urnen.

Uten tilgang til EVA må stemmegivningen tas imot i konvolutt, som for tidligstemmegivning.

Ambulerende stemming – én stemmemottaker

Ved én stemmemottaker skal stemmen tas imot i stemmeseddelkonvolutt, som igjen legges i en omslagskonvolutt. Stemmegivningen prøves senere i kommunen av to valgmedarbeidere. Rutinen er lik som for tidligstemmegivning.

Loven Regelverk

§ 8-3 c. Forhåndsstemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 2021.

 

 

Stemmegivning etter forhåndsstemmeperioden

Velgere som er i karantene etter forhåndsstemmeperioden skal på valgting stemme i egne egnede lokaler. Velgere som er forhindret fra å møte opp i et egnet lokale, for eksempel på grunn av at offentlig kommunikasjon er eneste fremkomstmiddel, kan søke om å stemme hjemme.

Velgere med nyoppståtte symptomer skal heller ikke stemme i ordinære valglokaler, men skal regnes som om de er i karantene.

Praktiske konsekvenser av lovendringen

Egne stemmesteder for velgere i karantene

 • Velgere i karantene kan ikke stemme i de ordinære valglokalene på valgting.
 • Kommunen må tilrettelegge for at velgere i karantene kan forhåndsstemme på et egnet sted. Dette kan for eksempel være:
  • Utenfor et ordinært valglokale adskilt fra andre velgere eller
  • I et valglokale satt opp spesielt for velgere i karantene, for eksempel drive-in stemming, stemmebuss eller lignende mobile løsninger. Hemmelig valg må ivaretas ved alle stemmesteder. I tilfeller med drive-in stemming hvor det kan være flere tilstede i bilen, må velgeren få stemme hemmelig, som vil si alene uten andre i bilen. Dette kan løses ved at eventuelle passasjerer går ut av bilen og følger oppmerking for stemming utenfor bilen. Passasjer og fører av bilen møtes så etter fullført stemmegivning.
 • Velgere som stemmer ved egne stemmesteder trenger ikke dokumentere at de er i karantene. Andre velgere kan heller ikke nektes å stemme i disse valglokalene.
 • Kommunen må informere velgerne om stemmesteder som settes opp for velgere i karantene, og hvilke lokale smittevernstiltak som er gjeldende.
 • Det er manntallstypen kommunen har på valgdagen som avgjør hvordan stemmer skal tas imot i de egne valglokalene.
  • Elektronisk manntall: Stemmene tas imot på vanlig måte (rett i urne)
  • Papirmanntall: Stemmene tas imot i konvolutt.

 

Ambulerende stemmegivning

 • Velgere i karantene som følge av covid-19 kan søke om å stemme der de oppholder seg (ambulerende stemmegivning), dersom de ikke kan stemme i egne lokaler. Det åpnes for ambulerende stemmegivning både lørdag og søndag før valgdagen, og valgdagen.
 • Stemmegivninger mottatt ved ambulerende stemmegivning etter forhåndsstemmeperioden skal tas imot i konvolutt.
 • Alle stemmer mottatt ved ambulerende stemming og i egne valglokaler etter forhåndsstemmeperioden registreres som valgtingsstemmer, og skal behandles deretter.
 • Det er kun velgere som er manntallsført i kommunen som kan stemme hjemme etter forhåndsstemmeperioden.
 • Søknadsfristen for å stemme hjemme settes til kl. 10 på valgdagen.
 • Det åpnes for at valgstyret kan avvike fra kravet om to stemmemottakere ved ambulerende stemming dersom det er nødvendig, på grunn av et lokalt utbrudd, for å sikre at velgerne får anledning til å stemme.

Hvordan tas stemmen imot i praksis?

Fremgangsmåten for å ta imot stemmer fra velgere i karantene er forskjellig ut i fra omstendighetene.

Egne stemmestederfor velgere i karantene

Stemmegivninger ved stemmesteder for velgere i karantene tas imot på lik måte som øvrige stemmesteder. Har du tilgang til EVA kan velgeren krysses i manntallet og stemmeseddelen legges rett i urnen. Dersom du ikke har tilgang (papirmanntall) til EVA må stemmegivningen mottas i konvolutt og registreres og prøves senere.

Ambulerende stemmegivning

Etter forhåndsstemmeperioden skal alle ambulerende stemmegivninger tas imot i konvolutt, uavhengig av antall stemmemottakere.

Loven Regelverk

§ 9-3 c. Stemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 2021.

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.