ORDLISTE

ORDLISTE

Webinar og veiledningspakke

Valgåret 2021 er i gang - og det venter mange spennende oppgaver foran oss.

Innholdsoversikt

 1. Valgwebinar ved direktør i Valgdirektoratet
 2. Valggjennomføringen 2021 - valgkalender med aktiviteter
 3. Endringer i regelverk
 4. Valg i pandemi
 5. Opplæring og veiledning
 6. Er du ny til å jobbe med valg?

 

 

Introduksjon med valgwebinar

Vi vet at alle som arbeider med valggjennomføring i kommuner og fylkeskommuner gjør en kjempejobb for en korrekt og sikker valggjennomføring som skaper tillit i befolkningen!

Valgdirektoratet gir deg støtte og veiledning i praktisk valggjennomføring, og forsøker å vise hvordan regelverket omsettes til praktiske oppgaver.

 

avatar
Valgwebinar
10.02.2021

Direktør Bjørn Berg ønsker velkommen til årets første Valgwebinar.

Siden forrige valg har vi jobbet fram en heldigital løsning for å gi gode opplærings- og veiledningsprodukter som er mulig å bruke når du trenger dem. Det består av tre hovedelementer: Valgmedarbeiderportalen, digitalt opplærings- og veiledningsmateriell, og en digital brukerstøtte med kontaktskjema.

Vi anbefaler at du bruker Valgmedarbeiderportalen aktivt i ditt arbeid, samt at du abonnerer på nyhetsbrevet vårt.

Valggjennomføringen 2021 - valgkalender med aktiviteter

Det er flere faser i valggjennomføringen fra forberedelser til opptelling og resultat. Vi har laget en valgkalender som viser viktige frister og aktiviteter i valgåret.

Direktoratet har også produsert en film om valgåret 2021 fra januar til juni. Vi produserer også en film om perioden fra juli til oktober, som publiseres i løpet av 1. halvår.

Filmens innhold finner du også i egen artikkel på Valgmedarbeiderportalen.

avatar
Valgåret 2021 januar - juni
10.02.2021

Direktoratet har også produsert en film om valgåret 2021 fra januar til juni. Vi produserer også en film om perioden fra juli til oktober, som dere får beskjed om ved publisering.

Endringer i regelverk

Det har allerede skjedd flere viktige endringer i regelverket før det kommende valget.

Nytt i år er:

 • Alle utenriksstemmer skal stemples av kommunene
 • Elektronisk valgkort sendes ut til de fleste velgere
 • Rett til å bli fritatt fra å stå på en partiliste ved stortingsvalg
 • Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag
 • Sending av forhåndsstemmer siste uken før valgdagen

Vi samler endringer i relevant regelverk i en egen artikkel her på Valgmedarbeiderportalen. Her finner du utfyllende veiledning om regelverksendringene. Siden oppdateres med endringer i regelverk etter hvert som de vedtas.

Valg i pandemi

For å sikre trygge arbeidsforhold for valgmedarbeidere og at det skal være trygt å stemme, kommer det en smittevernveileder utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med Folkehelseinstituttet.

Vi samler stoffet om valg i pandemi i en artikkel her på Valgmedarbeiderportalen. Her finner du informasjon om den siste utviklingen på området.

Direktoratet utarbeider opplæring og veiledning innen praktisk valggjennomføring i lys av smittevernarbeidet, som også legges ut på portalen.

avatar
Orientering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
15.02.2021

Valgdirektoratet har snakket med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om viktige temaer for valggjennomføringen 2021.

Opplæring og veiledning

Direktoratet har i dag lagt ut flere temabaserte filmer. Disse er en del av direktoratets heldigitale opplærings- og veiledningstilbud, som du kan lese mer om på Valgmedarbeiderportalen.

Dette er filmene:

 • Introduksjon til valg - for deg som ønsker en innføring i valg
 • Listeforslag - innlevering, behandling og krav til listeforslag
 • Listeforslag, slik gjør du det i EVA - hvordan du legger inn listeforslagene du mottar i EVA
 • Grunnlagsdata, slik gjør du det i EVA - hvordan du legger inn grunnlagsdata i EVA
 • Valgstyrets ansvar - ansvar og arbeidsoppgaver som faller til valgstyret, og hva som kan gjøres av andre. 
 • Stemmestyrets ansvar - ansvar og arbeidsoppgaver som faller til stemmestyret, og hva som kan gjøres av andre.

Direktoratet håper det blir mulig å gjennomføre Valgkonferansen del 2 som er planlagt 9. juni. Da kan du delta på vårt webinar og få nyttig informasjon om hva som skjer i de neste fasene i valggjennomføringen.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med Valgdirektoratet kan du kontakte brukerstøtten gjennom Valgmedarbeiderportalen. Oppdaterte åpningstider finner du også på portalen.

Er du ny til å jobbe med valg - eller ønsker en oppfrisking om det grunnleggende i valggjennomføringen?

Da vil vi gjerne høre fra deg. For å kunne gi deg tilpasset veiledning og oppfølging vil vi gjerne få din kontaktinformasjon, kommune/fylkeskommune, og hva du lurer på.

For å registrere deg benytter du følgende skjema:
Registrering

Til slutt minner vi om at du alltid kan finne informasjon og svar på spørsmålene dine her på Valgmedarbeiderportalen. Portalen inneholder valgkalender med oversikt over de viktigste fristene, kontaktskjema for å komme i kontakt med brukerstøtten vår, og relevant informasjon om lov, rutiner og system.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.