Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Avrop på trykking av stemmesedler


Når du klikker på "Gjør avrop" nederst i skjemaet, , sendes en forespørsel om å inngå avtale om kjøp av trykkeritjenesten til Andvord Grafisk AS for trykking av stemmesedler. Forespørselen sendes automatisk på e-post til trykkeriet. Personen som er oppgitt som kontaktperson for bestilling av stemmesedler, og ev. postmottak i kommunen/fylkeskommunen, får også kopi av denne e-posten.

På grunn av kommune- og regionreformen har trykkeriet behov for å vite noe om forventet omfang på bestillingen. Trykkeriet ønsker derfor at det ved avropet inkluderes et anslag over hvor mange stemmesedler kommunen/fylkeskommunen planlegger å bestille i forbindelse med valget 2019. Det understrekes at anslaget ikke er bindende for den senere bestillingen, og kun er ment til å anslå et forventet omfang. Vennligst inkluder et slikt anslag i kommentarfeltet lenger ned.

Hvis det er ønskelig, kan man skrive kort om andre spesielle behov eller ønsker i tilknytning til avropet på avtalen i det samme kommentarfeltet.

Det er ikke nødvendig å ha all informasjon klar nå. Trykkeriet vil følge opp forespørselen/avropet for å få alle detaljer på plass, slik at en ordrebekreftelse kan genereres. Det er først da avropet blir en bindende avtale mellom trykkeriet og kommunen/fylkeskommunen.

Prisliste på stemmesedler i avtalen med Andvord Grafisk AS (eks. mva.)

Generering av trykkegrunnlag + 1. korrektur NOK 185,- per liste
Timepris for korrektur utover 1. korrektur NOK 745,- per time
Enkeltfals Oppstartskostnad: NOK 160,- per liste
Trykk: NOK 0,29,- pr. seddel
Produksjon av korrektur utover dette: 681 kr/time
Dobbelfals Oppstartskostnad: NOK 160,- per liste
Trykk: NOK 0,46,- per seddel
Kontaktperson for kommunen/fylkeskommunen (alle felt må fylles inn):
Navn*:
E-post*:
Telefon*:

Kommune/Fylkeskommune*: Kommunenummer/Fylkeskommunenummer*:
Ønsker du at kopi av e-posten også sendes til postmottak i kommunen/fylkeskommunen, skriv inn e-postadressen i feltet under:

Maks 25 linjer med tekst. Er det ønskelig å knytte ytterligere kommentarer til forespørselen/avropet utover dette, må vedlegg benyttes. Er det ønskelig å oversende flere vedlegg, må filene samles i en komprimert fil (.zip) og legges ved som et enkelt vedlegg. Husk å inkludere i kommentarfeltet et anslag over forventet omfang av stemmesedler i den senere bestillingen.

Vedlegg
Legg ved vedleggsfil. NB! Maks filstørrelse er 15 MB.