Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
Informasjon om ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune

Det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune 11. september 2017. Det er samme dag som stortings- og sametingsvalget. Bakgrunnen er sammenslåingen av Nøtterøy kommune og Tjøme kommune i Vestfold fylke til Færder kommune fra og med 1. januar 2018. Det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune er det eneste kommunestyrevalget i landet i 2017.

Regelverk

Sammenslåingen er fastsatt i Forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner i Vestfold fylke, og gjennomføringen av det ekstraordinære kommunestyrevalget er fastsatt i Forskrift om gjennomføring av ekstraordinært valg til kommunestyre i Færder kommune i 2017, Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold. Ved gjennomføringen av ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune gjelder valgloven og valgforskriften tilsvarende så langt de passer, med de unntak og presiseringer som følger av forskriften.

Stemmerett

Disse har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Tjøme kommune eller Nøtterøy kommune per 30. juni 2017.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Finland, Island eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Tjøme kommune eller Nøtterøy kommune per 30. juni 2017.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen, og som er registrert bosatt i Tjøme kommune eller Nøtterøy kommune per 30. juni 2017.
  • Man må være oppført i manntallet til Færder kommune for å kunne avlegge stemme i det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune.

Manntall

Ved det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune skal det føres et felles manntall for Tjøme kommune og Nøtterøy kommune. Ettersom ingen andre kommuner har tilgang til dette manntallet, kan andre kommuner kun be om legitimasjon ved mottak av forhåndsstemme til det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune. Det er dermed ikke mulighet for kontroll om en velger faktisk har stemmerett. Alle som ønsker å avlegge forhåndsstemme til dette valget må derfor få anledning til det.

Mottak av forhåndsstemmer utenfor Tjøme kommune og Nøtterøy kommune

Stemmeseddel

Generell stemmeseddel/avkryssingsstemmeseddel til det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune kan skrives ut fra valgmedarbeiderportalen eller på www.notteroy.kommune.no / www.tjome.kommune.no / www.notteroy.kommune.no/ferder2018

Stemmemottaker må skrive ut stemmeseddel til velger, dersom velger ikke har gjort dette selv. Kommunene kan også på forhånd skrive ut et hensiktsmessig antall generelle stemmesedler/avkryssingsstemmesedler til det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune for distribusjon til de ulike forhåndsstemmemottakene. Dette vil i så fall være en tidseffektiv løsning.

Tips til utskriftsinnstillinger på en multifunksjonsskriver:

  • Sideskalering: Tilpass
  • Retning: Liggende
  • Vend på kortside
  • Skriv ut i farge og på begge sider

Velger kan benytte et blankt ark som stemmeseddel. For at det blanke arket skal godkjennes som stemmeseddel, må det stå skrevet på arket hvilket parti eller gruppe velgeren stemmer på. I tillegg må det stå skrevet «Ekstraordinært kommunestyrevalg 2017 til Færder kommune».

En liste over hvilke parti/grupper som stiller til valg i det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune er publisert på www.notteroy.kommune.no / www.tjome.kommune.nowww.notteroy.kommune.no/ferder2018

Valgkort

Velgere i Tjøme kommune og Nøtterøy kommune mottar et eget valgkort til det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune. Dette valgkortet sendes ut til velgerne i forkant av forhåndsstemmeperiodens begynnelse 10. august.

Ved tidligstemmegivningen (1. juli – 9. august), og dersom velger ikke har et medbrakt valgkort ved forhåndsstemmegivningen (10. august – 8. september), kan kommunene benytte et blankt valgkort ved mottak av forhåndsstemme. Det er i så fall viktig å fylle ut all relevant informasjon (navn, adresse, poststed, postnummer og fødselsår i tillegg til adresse til valgstyret i Færder kommune) på det blanke valgkortet, samt krysse av for korrekt valghendelse (kryss av i boksen Kommunestyre- og fylkestingsvalg/-val). 

Det er også mulig å skrive ut et særskilt valgkort med ferdig utfylt adresse til valgstyret i Færder kommune (se under dokumenter).

Kommunene må i hele forhåndsstemmeperioden (1. juli – 8. september) derfor forholde seg til at noen velgere kan ønske å avlegge forhåndsstemme til både det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune i tillegg til stortings- og sametingsvalget.

Det er viktig for en vellykket valggjennomføring at stortingsvalget, sametingsvalget og det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune på alle måter holdes klart adskilt og ikke sammenblandes.

Se for øvrig veiledning for mottak av forhåndsstemmer utenfor Tjøme kommune og Nøtterøy kommune til det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune 2017.


Adresse til valgstyret i Færder kommune:

Valgstyret i Færder kommune

Postboks 250 Borgheim

3163 Nøtterøy

 
 
   
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.