Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
Informasjon om Færder kommune

Det avholdes ekstraordinært kommunestyrevalg til nye Færder kommune på valgdagen for stortingsvalget 11. september 2017. Bakgrunnen er kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy kommune og Tjøme kommune. Dette er det eneste kommunestyrevalget i landet i 2017.

Sammenslåingen er fastsatt i forskrift om sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy kommuner, Vestfold fylke.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i løpet av våren fastsette en særlig forskrift om gjennomføringen av det ekstraordinære kommunestyrevalget. Valgloven og valgforskriften gjelder også her så langt de passer.

Valgmedarbeiderne skal derfor forholde seg til den informasjonen i Valgmedarbeiderportalen som gjelder kommunestyrevalg, med enkelte unntak og presiseringer som følge av kommunesammenslåingen:

  • Fellesnemnda utpeker valgstyre for gjennomføring av valg til kommunestyre i nye Færder kommune.
  • Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag, stemmerett, valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett, gjelder som om sammenslutning av de to kommunene er gjennomført.
  • Det føres ett felles manntall for de to kommunene.
  • Et stemmestyre med minst tre medlemmer skal administrere stemmegivningen på hvert sted. Fellesnemnda kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret i Færder kommune.

Kommunene må ved valggjennomføringen forholde seg til både kommunestyre- og stortingsvalg på samme dag. Det er viktig for en vellykket valggjennomføring at de to valghendelsene holdes klart adskilt.

Det skal velges 47 kommunestyrerepresentanter til nye Færder kommune, som blir etablert fra 1. januar 2018.

Listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars i valgåret. Listen må være mottatt i kommunen innen kl. 12.00 den 31. mars, jf. valgloven § 6-1, 1. ledd. 
 
Dokumenter
Listeforslag kommunestyrevalg - skjema 2017.pdf
Lenker
Ingen lenker.

 
Viktig informasjon
Ingen viktig informasjon.