ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet tilbyr e-læring som kurs for alle som jobber med valg i kommuner og fylkeskommuner. Under er alle e-læringene som direktoratet tilbyr.

Kursene på denne siden er de som gjaldt for valget i 2019. Det vil komme nye til 2021.

Generelle prinsipper for stemmegivning

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne

Forhåndsstemmemottaker: stemmegivning mottas i konvolutt

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne

Forhåndsstemmemottaker: stemmegivning legges rett i urne

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne

Ambulerende stemmegivning

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne

Stemmegivning på institusjon

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne

Stemmemottaker på valgting - papirmanntall

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne

Stemmemottaker på valgting - elektronisk manntall

Kurset er laget til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og kan inneholde feil.
Det vil komme nye kurs til stortings- og sametingsvalget 2021.

Åpne
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.