ORDLISTE

ORDLISTE

Opplæring og veiledning

Her finner du veiledning og kompetansetiltak du kan bruke i valggjennomføringen. Opplæringstilbudet skal være et supplement til informasjonen som er tilgjengelig ellers på valgmedarbeiderportalen. Ressursene er delt inn i tre hovedområder: veiledere, videoer, og kurs og opplæring.

E-læringskurs for stortingsvalget 2021

Her finner du e-læringskurs for stortingsvalget 2021 til bruk i opplæring av valgmedarbeidere. Kursene åpnes direkte i nettleseren.

På slutten av hvert kurs kan det skrives ut diplomer for gjennomført kurs.

Generelle prinsipper for stemmegivning under valg i pandemi

Kurset er oppdatert med veiledning for valg i pandemi. Du kommer til det gamle kurset ved å trykke her.

Åpne

Ambulerende stemmegivning under valg i pandemi

Kurset er oppdatert med veiledning for valg i pandemi. Du kommer til det gamle kurset ved å trykke her.

Åpne

Forhåndsstemmemottaker - stemmegivning mottas i konvolutt

Åpne

Forhåndsstemmemottaker - stemmegivning legges rett i urne

Åpne

Stemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner

Åpne

Stemmemottaker på valgting - papirmanntall

Åpne

Stemmemottaker på valgting - elektronisk manntall

Åpne
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.