ORDLISTE

ORDLISTE

Ambulerende stemmegivning

Stemmegivning hjemme for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på vanlig måte.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.