ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ambulerende stemmegivning

Forhåndsstemming hjemme for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et ordinært valglokale.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.