ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avkryssingsstemmeseddel

Stemmeseddel med punktskrift som inneholder navn på alle partier registrert i Partiregisteret. Avkryssingsstemmeseddel brukes av velgere som forhåndsstemmer i et annet valgdistrikt enn der de er manntallsført. De brukes også før de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn er klare.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.