ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Avkryssingsstemmeseddel

Stemmeseddel med punktskrift som brukes ved forhåndsstemmegivning. Avkryssingsstemmesedlene brukes av velgere som stemmer i en annen valgkrets enn der de er manntallsført. De brukes også før de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn er klare. Avkryssingsstemmesedlene inneholder navn på alle de registrerte partiene, men ikke eventuelle lokale lister. Det er et eget blankt felt på stemmeseddelen der lokale lister kan påføres.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.