ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Særskilt omslag

En stemmegivning som tas imot i konvolutt enten fordi velgeren ikke finnes i kommunens manntall eller fordi vedkommende har stemt tidligere.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.