ORDLISTE

ORDLISTE

Særskilt omslag

Stemmegivning som tas imot i konvolutt enten fordi velgeren ikke finnes i kommunens manntall eller fordi vedkommende har stemt tidligere.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.