ORDLISTE

ORDLISTE

Materiell til omvalget
Omvalget i Moss kommune til fylkestinget i Østfold

Stemmestyre

Folkevalgt organ som administrerer stemmegivningen i en stemmekrets. Stemmestyret har dermed ansvaret for et valglokale.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.