ORDLISTE

ORDLISTE

Digitale listeforslag i 2021

Her kan du lese mer om bakgrunnen for løsningen, hvilke vurderinger som ligger bak og hvordan dere skal ta i mot og saksbehandle listeforslag med elektroniske underskrifter.
1
Bakgrunn for løsningen

Partier og uregistrerte grupper som må samle inn underskrifter til sine listeforslag, kan i 2021 gjøre dette digitalt. Dette er ett av tiltakene som har blitt gjennomført for å lette følgene av covid-19-pandemien i forbindelse med valget i år.

Forskriftsendringen som gjør dette mulig er midlertidig, og gjelder kun ved stortings- og sametingsvalget 2021.

2
Løsning som ligner papirbaserte forslag

I utviklingen av løsningen er det lagt vekt på at den digitale løsningen skal ligne mest mulig på den papirbaserte måten å samle inn underskrifter på.

I tillegg ligger følgende forutsetninger til grunn for løsningen:

  • partiene og de uregistrerte gruppene kan kombinere fysiske og digitale listeforslag.
  • partier som kan stille etter forenklet regelverk kan ikke bruke denne løsningen til sine listeforslag
  • Valgdirektoratet har fortsatt rollen som tilrettelegger - ikke aktiv part - i prosessene med innsamling av underskrifter og behandling av listeforslag.

Ettersom de digitale listeforslagene skal være så like de papirbaserte som mulig, betyr det at denne løsningen ikke endrer stort på hva partiene og de uregistrerte gruppene skal sende til fylkesvalgstyret for behandling.

Løsningen genererer derfor en PDF med tilsvarende informasjon om listen og de som skriver under, som skal stå på det papirbaserte listeforslaget.

Den eneste betydelige forskjellen er at underskriften kommer i form av en unik kode, og ikke som en signatur slik som på de papirbaserte listeforslagene. Disse kodene genereres når listeforslaget blir signert med ID-porten.

3
Innlevering

Det er de samme reglene som gjelder for innlevering av listeforslag med elektroniske underskrifter som for andre listeforslag.

Forslagsstiller er ansvarlig for at listeforslaget kommer inn til fylleskommunen innen fristen. Fylkeskommunen har ikke noe ansvar for å laste ned eller hente inn elektroniske lister fra internettløsningen.

4
Lik saksbehandling

Fylkesvalgstyrene skal behandle PDF-en med digitale signaturer på samme måte som de fysiske listeforslagene med signaturer på papir.

Underskriftslistene blir ikke "vasket" eller behandlet av løsningen, noe som betyr at listene kan inneholde flere signaturer fra samme person og/eller signaturer fra personer som ikke har stemmerett i det aktuelle valgdistriktet – på samme måte som de papirbaserte listeforslagene.

Fylkeskommunen må derfor gå gjennom listene og verifisere underskriftene på samme måte som dere gjør når dere behandler listeforslag med vanlige signaturer.

Se artikkel om behandling av listeforslag ved stortingsvalg.

Sist oppdatert: 18.03.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.