ORDLISTE

ORDLISTE

Informasjon til velgerne

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har et felles ansvar for å gi informasjon velgerne trenger. I tillegg har hver enkelt et lovpålagt ansvar for informasjon på gitte områder.
1
Hva skal kommuner og fylkeskommuner kunngjøre?

Kommunene og fylkeskommunene er pålagt å kunngjøre lokalt om overskriftene på godkjente valglister og opplysninger om hvor de er lagt ut.

Kommunene skal kunngjøre lokalt om:

  • tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn og opplysning om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.
  • tid og sted for forhåndsstemmegivningen.
  • fristen for å søke om å få stemme hjemme (ambulerende stemmegivning).

Kommunene og fylkeskommunene oppfordres også til å informere via egne informasjonskanaler, benytte tilgjengelig materiell til å spre informasjon lokalt, samt benytte lokale og regionale medier til å nå alle stemmeberettigede i sin kommune/fylkeskommune.

2
Hva kunngjør Valgdirektoratet?

Direktoratet har digitale kunngjøringer i lokale, regionale og riksdekkende aviser.

Dette kunngjøres av Valgdirektoratet:

  • fristen for å levere inn listeforslag
  • om tidligstemming fra 1. juli
  • ordinær forhåndsstemming fra 10. august
  • regler for stemmegivning på valgdagen

Valgdirektoratet har i tillegg en rekke tiltak for å gi informasjon om valget.

3
Valglogo

Valglogoen skal kun brukes til offentlig informasjon om valget, og kan kun benyttes av staten, kommunene og fylkeskommunene. Valglogoen skal ikke brukes kommersielt.

Her kan du lese regler for bruk og laste ned valglogoen i ulike filformater.

4
Tilskudd til informasjonstiltak

Valgdirektoratet administrerer en tilskuddsordning for informasjonstiltak i forbindelse med valg. Tilskuddet kan gis til organisasjoner registrert i Enhetsregistreret og Frivillighetsregistreret.

Du kan lese mer om ordningen på valg.no

Sist oppdatert: 07.10.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.